Паспорт договору брокера

Місто Договір послуг Брокера  № Дата Види контрагентів Робочі дні тижня Робочі часи доби Дата початку Термін послуг Умови угоди   посилання на стандарт базових угод, які є невід’ємною частиною договору  Додатки 1. Прейскурант послуг брокера Посилання 2. Перелік документів або їх копій, що передаються Замовником Брокеру Посилання 3. Форма біржової…

Continue reading

Види послуг брокерів

Вид брокера Посередництво між Консультації з  Супровід  угод Укладання угод Біржовий Членами Біржі за їх статусами Їхніх функцій, угод та ризиків Редагування та або підготовка документів з бірж-угод Згідно доручення клієнта за комісію Будівельний Замовниками та підрядниками різних статусів, фахів та статусів у проекті Їхніх функцій, угод та ризиків Редагування…

Continue reading

Формуляр Заяви про надання банківської гарантії Біржі

1) найменування та місцезнаходження банку-гаранта; 2) е-посилання на базовий договір послуг Біржі з организації торгів 3) дата складання та номер заяви про надання гарантії (число – цифрами, місяць – цифрами або словами, рік – цифрами); 4) повне найменування принципала – Підрядника (Замовника); 5) код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств…

Continue reading

Договір на послуги авторського нагляду

Паспорт авторського нагляду Стандартні умови договору авторського нагляду 1. Предмет договору 1.1. Предметом цього договору (далі Договору) є надання послуг, пов’язаних зі здійсненням авторського нагляду (далі – Послуги) за виконанням будівельних робіт на будівництві об’єкта (далі – Об’єкт), які особа авторського нагляду (далі Виконавець) у межах повноважень зобов’язується надати Замовнику,…

Continue reading

Порядок взаємодії з учасниками торгів

1. Підрядники, для участі у торгах з відповідних їм підрядів, проходять акредитацію за відповідним статусом та фахом, діючих на Біржі, згідно правил акредитації та Тарифів Біржі.  2. Біржа, протягом 5-ти діб з дня отримання замовлення та документів на акредитацію підрядника відповідного статусу та фаху: а) розміщує його відповідні профіль та портфоліо в…

Continue reading

Договір послуг замовнику торгів з підряду

Договір послуг № 4.1. від 31.05.2023. замовнику торгів з підряду та забезпечення його виконання Публічний договір Біржі 1. Предмет договору 1.1.Предметом цього договору (далі Договору) є надання послуг Замовнику: 1) з онлайн-замовленням, складеним за формуляром заявки на тендер з проектування (Додаток №1) або заявки на тендер з будівництва  (Додаток №2) (далі…

Continue reading

Порядок взаємодії з замовником торгів

1. Замовник заповнює на сайті Біржі Заявку на проектно-вишукувальні та/або будівельні роботи. 2. Біржа, протягом 5-ти діб з дня отримання Заявки: а) здійснює верифікацію даних та додатків до Заявки; б) визначає необхідну суму та термін банківської гарантії виконання договору з Біржею; в) е-листом сповіщає Замовника: – про прийняття Заявки; –…

Continue reading

Забезпечення замовника проведення торгів

Умови банківської гарантії замовника торгів як їх забезпечення Замовник підряду, для організації тендеру підрядників, акредитованих Біржею, надає банківську гарантію оплати послуг Біржі, послуг залучених будівельних експертів та можливих штрафних санкцій за порушення Правил Біржі згідно їх тарифів  за наступними умовами банківської гарантії: 1) Базовим договором, для банківської гарантії, є публічний договір…

Continue reading

Паспорт підряду на проектування

Місто Договір підряду № Дата Вид об’єкта Етап жит циклу Локація об’єкта Площа забудови Площа будівлі Протяжність  Висота будівлі Вид будівництва Вид підряду Клас наслідків (відповідальності) Дозвіл на початок Дата початку Термін робіт Сума договору Сума гарантії  Термін гарантії  Умови підряду посилання на стандарт базових угод, якіє невід’ємною частиною договору …

Continue reading

Паспорт підряду будівництва

Місто Договір підряду № Дата Вид об’єкта Етап жит циклу Локація об’єкта Площа забудови Площа будівлі Протяжність  Висота будівлі Вид будівництва Вид підряду Клас наслідків (відповідальності) Дозвіл на початок Дата початку Термін робіт Сума договору Сума гарантії  Термін гарантії  Умови підряду посилання на стандарт базових угод, які є невід’ємною частиною…

Continue reading