Схема сертифікації досвіду

1. Учасники сертифікації досвіду: 1) Здобувач – особа, яка бажає отримати сертифікат Біржі про професійну компетентність інженера відповідної категорії за спеціалізацією шляхом верифікації його досвіду. 2) Центр – центр сертифікації – організація, акредитована Біржею, для організації процесу сертифікації здобувачів; 3) Асесор – особа, уповноважена Центром для оцінювання та верифікації досвіду…

Continue reading

Політика з сертифікації компетентності будівельників

Цілі політики – створення об’єктивної, надійної системи онлайн сертифікації професійної компетентності будівельників, для гарантування якості їх послуг та робіт; для відповідного страхування їх професійної відповідальності; для листінгу на будівельній біржі що надає потік вигідних замовлень; для суттєвої мінімізації ризиків та витрат у будівництві. Беручи до уваги: 1) необхідність для стейкхолдерів…

Continue reading

Принципи Біржі з контролю якості 

1. Тотальності контролю якості – забезпечення об’єкта будівництва (об’єкта) експлуатаційними властивостями на всіх стадіях його життєвого циклу; 2. Прозорості стандартів та виконавчої документації з створення та експлуатації об’єкта; 3. Персоніфікованої відповідальності за кожний об’єм робіт та послуг на об’єкті; 4. Прозорості (відеозапис і веб публікація) виконання робіт, послуг та контролю…

Continue reading

Рішення Ради про роялті

Рішення Ради Біржі Про захист науково-технічної інформації та оплати відповідного роялті З метою стимулювання створення та ринкового обігу науково-технічної інформації на Біржі, враховуючи: 1) значимість для розвитку Біржі та ринку науково-технічної продукції; 2) відсутність дієвих засобів захисту інтелектуальної власності у формі науково-технічної інформації в Україні; 3) що науково-технічна інформація є…

Continue reading

Додаток 2 до договору страхування майна

Додаток 2  до Договору №       від  Місце для вводу даних     ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДО ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОМЕРЦІЙНЕ МАЙНО) Цим Сторонами підтверджується та приймається, що в доповнення умов, зазначених у Договорі та Умовах, вони погодили наступні Застереження до Договору. У випадку, якщо умови наведених нижче Застережень…

Continue reading

Додаток 1 до договору страхування майна

Додаток 1  до Договору №                     від  Місце для вводу даних  УМОВИ ДО ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ  МАЙНА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОМЕРЦІЙНЕ МАЙНО)   УМОВИ СТРАХУВАННЯ. 1.1. Цей Договір є угодою між Сторонами, відповідно до якої Страховик бере на себе зобов’язання при настанні страхового випадку відшкодувати Страхувальнику нанесену матеріальну шкоду відповідно до умов…

Continue reading

Договор страхування майна NP

Договір добровільного страхування майна ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (комерційне майно) № договору КСП:1201.00.00 Код IBC:0000 м. Населений пункт  1. Страховик Акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГО» (Ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серія АВ 546579, серія АВ 546570 від 16.07.2010р.), є платником податку згідно з підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті…

Continue reading

Додаток 2 Застереження до CAR

Додаток 2 до Договору №      від Місце для вводу даних    ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДО ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ будівельно-монтажних ризиків Цим Сторонами підтверджується та приймається, що в доповнення умов, зазначених у Договорі та Умовах, вони погодили наступні Застереження до Договору страхування. У випадку, якщо умови наведених нижче Застережень змінюють умови…

Continue reading

Додаток 1. Умови страхування

Додаток 1 до Договору №                від Місце для вводу даних УМОВИ ДО ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РИЗИКІВ   1.  УМОВИ СТРАХУВАННЯ. 1.1. Цей Договір страхування, що включає в себе Договір, Умови та Застереження (надалі – Договір страхування) є угодою між Сторонами, відповідно до якої Страховик бере на себе зобов’язання при…

Continue reading

Договір страхування будівельних ризиків

Договір добровільного страхування будівельно-монтажних ризиків  № договору КСП:1501.00.00 Код IBC:0000 м. Населений пункт                                                                                                                                         Дата договору Місце для вводу даних 1. Страховик Акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГО» (Ліцензія Державної комісії з  регулювання ринків фінансових послуг України серія АВ 546578 від  16.07.2010р.), є платником податку згідно з підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті…

Continue reading