Визначення

1. Страхуваннявид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб уразі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

2. Страхування є формою ризик-менеджменту, що використовується для хеджування проти ризику фінансових втрат, та може бути визначене як справедлива передача ризику потенційної втрати від однієї сторони до іншої за відповідну сплату.

3. Важливою умовою при цьому є дотримання правил страхування, які визначаються у страховому договорі чи полісі.

4. Види страхування (полісів), які діють на Біржі:

1) PRCP (professional responsibility for the construction project) страхування професійної відповідальності відповідних осіб за об’єкт будівництва.

2) CAR (Contractors All Risks), який забезпечує захист всіх матеріалів, підсобних приміщень на будівельному майданчику, обладнання підрядника, інструментів працівників, будівель і зовнішніх складів, витрат на ліквідацію аварій;

3) EAR (Erection Al Rick) покриває всі ризики монтажу;

4) CPM (Contractor’s Plant and Machinery Insurance) страхування будівельних механізмів і машин;

5) TPL (Third Party Liability) відшкодування відповідальності перед третіми особами;

6) DS (Delay in Start-up) відшкодування збитків, пов’язаних із затримкою запуску об’єкта будівництва.

5. Умови цих полісів узгоджені з основними перестрахувальниками будівництва у ЕС.

6. Страхування за цими полісами здійснюють страхові компанії, які:

– мають облігаторне перестрахування за ними у перестраховиків ЕС;

– акредитовані Біржею.

7. Організацією та саморегуляцією ринку страхування на Біржі забезпечує її страхова комісія (страхова палата Біржі).

Цілі і завдання страхової палати Біржі

Мета: створення організованого ринку страхування в будівництві для:

– організації добросовісної конкуренції страховиків;

 – зниження танзакціонних і процесних витрат і ризиків страховиків і всіх членів Біржі.

Завдання страхової палати Біржі:

1) «Лістинг страховиків» – розробка та затвердження:
а) кваліфікаційних вимог для страховиків, андеррайтерів, сюрвеєрів, аджастерів;
б) політики і схеми сертифікації страховиків, андеррайтерів, сюрвеєрів, аджастерів;
в) умов і схеми акредитації центрів підготовки та центрів сертифікації страховиків, андеррайтерів, сюрвеєрів, аджастерів;
в) положення про моніторинг діяльності на біржі страховиків, андерайтерів, сюрвеєрів, аджастерів і страхових брокерів;
г) етичного кодексу страховиків, андеррайтерів, сюрвеєрів, аджастерів і страхових брокерів;
д) положення про реєстр страховиків, андеррайтерів, сюрвеєрів, аджастерів і страхових брокерів.

2) «Котирування» послуг страхування в будівництві – розробка та затвердження:
а) стандартів полісів і основних умов контрактів страхування, перестрахування і синдикативного страхування;
б) стандартів контрактів з андеррайтерами, сюрвеєрами, аджастерами і страхових брокерів, що входять в лист Біржі;
в) методик андеррайтингу;
г) методик і схем опитувань страховиків – учасників Біржі; д) методик і схем маркетингових досліджень регіональних ринків страхування.

3) «Кліринг» страховиків, андеррайтерів, сюрвеєрів, аджастерів – розробка та затвердження:
а) положень про їх гарантійних рахунках на Біржі;
б) положень про взаєморозрахунки між ними та з іншими учасниками Біржі;

4) «Маклеріат» страховиків – розробка та затвердження:
а) типових контрактів всіх видів страхування, перестрахування і синдикативного страхування;
б) типових контрактів з андеррайтерами, сюрвеєрами, аджастерами і страховими брокерами;
в) правил проведення торгів контрактами, пов’язаними зі страхуванням в будівництві;
г) правил і схем моніторингу виконання контрактів і дотримання етичного кодексу.

5) «Арбітраж» страховиків – розробка та затвердження:
а) положення Біржі про штрафні санкції для страховиків, андеррайтерів, сюрвеєрів, аджастерів і страхових брокерів;/
б) положення про медіацію суперечок між страховиками, андеррайтерами, сюрвеєрами, аджастерами, страховими брокерами і з їх клієнтами;

6) Маркетинг послуг страхування – організація:
а) бенч маркетингу – вивчення досвіду інших організацій і країн;
б) подієвого маркетингу – проведення і / або участь в публічних заходах пов’язаних зі страхуванням;
в) навчального маркетингу – проведення (онлайн або публічних) консультацій учасників ринку будівництва, підготовка і / або рецензування програм і стандартів підготовки фахівців зі страхування;
г) веб маркетингу – роботи в інтернеті (соціальні мережі, блогери, сайти і контекстна реклама);
д) онлайн маркетингу – роботи колл-центру для довідок клієнтам і координації учасників Палати страховиків Біржі.

 

 

Comments are closed.