Стандарти

Стандарти лістингу

1. Визначають мінімально необхідні вимоги до:

1) кваліфікації та досвіду члена Біржі за відповідним статусом, фахом та його рівнем (розрядом чи категорією) для проходження сертифікації досвіду та включення у відповідний реєстр Біржі;

2) складу та професійної компетентності фахівців (штатних та/або асоційованих), досвіду та оснащення організації для сертифікації походження її послуг (робіт);

3) процедури моніторингу виконання угод та оцінок якості робіт (послуг), дотримання термінів, сумлінності та доброзичливості у відносинах;

4) програмного забезпечення та складу операторів колл-центру  Біржі для здійснення верифікації даних її членів та моніторингу їх діяльності;

5) процедури сертифікації відповідного досвіду робіт (послуг) фізичних  та юридичних осіб;

6) процедури делістингу фізичних та юридичних осіб та процедури її оскарження;

7) складу та компетентності експертів серитифікації:
досвіду фізичних осіб за відповідним статусом, фахом та рівнем (розрядом, категорією);
– досвіду робіт (послуг) юридичних осіб за відповідним статусом та фахом.

8) ведення реєстру членів та експертів з сертифікації Біржі з їх профілями та портфоліо, які пройшли процедуру лістингу за відповідним статусом та фахом.

2. Стандарти та тарифи лістингу приймаються загальними зборами Біржі за поданням її Правління та узгодженням її постійних комісій.

3. Біржа може делегувати окремі процедури сертифікації акредитованим нею організаціям за відповідною угодою, яку затверджує Правління Біржі.

4. Біржа публікує чинні стандарти лістингу та їх проекти на своєму сайті для використання та обговорення для їх постійного поліпшення.

Таблиця стандартів лістингу
Вид стандарту Чинний Проект
1. Політики сертифікації 1
2.  Схеми сертифікації досвіду осіб за відповідним статусом, фахом та рівнем кваліфікації. 1
3. Процедури сертифікації послуг (робіт) підприємств за відповідним статусом, фахом та його рівнем.
4. Засобів вимірювання проф. компетентності
5. Моніторингу виконання угод та оцінок якості робіт (послуг)
6. Програмного забезпечення для колл-центру.
7. Діяльності операторів колл-центру
8. Процедури делістингу.
9. Ведення реєстру профілів та портфоліо членів Біржі

Comments are closed.