Правила біржі

Правила Біржі – це правила:

гри на ринки будівництва з ненульовою сумою, тобто виграють усі;

забезпечення ідеальної та максимальної конкуренції по правилам;

зрозумілі та справедливі для усіх.

Правила Біржі встановлюють види:

статусів та фахів осіб – членів Біржі;

стандартних угод та форм додатків до них;

штрафних санкцій за порушення Правил Біржі;

внесків членів Біржі: гарантійних (пайових), вступних та членських.

Правила Біржі визначають порядок:

лістингу – допуску підрядників та членів Біржі до відповідних замовлень;

– набуття членства Біржі за відповідним статусом;

котирування – визначення прогнозної ціни замовлення;

страхування будівельних робіт, будівель та професійної відповідальності учасників будівництва;

клірингу – взаєморозрахунків та їх гарантування;

торгів – організації онлайн аукціону знижок на кошторис замовлення та укладення угод;

моніторингу – онлайн контролю виконання підрядів та угод;

експертизи – встановлення відповідності стандартам якості та оцінювання вартості;

арбітражу – розгляду та врегулювання суперечок шляхом медіації та третейського суду;

дії брокерів Біржі – отримання статусу брокера та надання ними послуг клієнтам Біржі;

дій агентів Біржі отримання статусу агента та надання ними послуг Біржі;

самоврядування Біржі згідно Статуту та управління згідно її структури.

Правила Біржі:

приймаються загальними зборами Біржі за погодженням з всіма її комісіями;

аналізуються та обговорюються постійно, а коригуються раз на рік.

Таким чином,

Правила Біржі забезпечують мінімальні транзакційні витрати та ризики усіх членів Біржі.

 

Comments are closed.