Стандарти

Стандарт проведення торгів – мінімально необхідні вимоги їх проведення:

1. Е-аукціон знижок проводиться серед підрядників, обраних замовником до списку учасників аукціону для відповідного підряду з їх реєстру на Біржі.
Тобто кваліфікацію підрядників для участі у аукціоні з свого підряду проводить його замовник на основі їх профілів (кваліфікації та портфоліо), які верифіковані Біржею.

2. Для участі у аукціоні замовник та обрані їм підрядники повинні забезпечитифінансові гарантії укладання та виконання договору підряду. Сума цих гарантій для відповідного договору визначається маклеріатом Біржі.

3. Для участі у аукціоні обраним підрядникам надається у електронній формі наступні документи:
1) Замовлення торгів (тендеру);
2) Проект і кошторис замовлення;
3) Графіку виконання робіт;
4) Проект договору підряду.

4. Основні характеристики аукціону:
4.1. Аукціон закритий, тому що проводиться тільки серед підрядників, обраних замовником.
4.2. Форма аукціону відкрита, тому що він проводиться у чаті, відкритому на Біржі для участі всіх підрядників, де вони бачать усі пропозиції % знижки учасників аукціону.
4.3. Шаг у торгах – 0,1% (одна десята відсотка) знижки від кошторису замовлення.
4.4. Час торгів на аукціоні – з часу отримання пропозиції до встановленої граничної дати та часу (дедлайну).
4.5. Переможець торгів – учасник аукціону, який першим запропонував найбільший відсоток знижки від кошторису замовлення.

5. Стандарти та правила торгів приймаються загальними зборами Біржі за поданням її Правління та узгодженням з маклеріатом Біржі.

6. Біржа публікує чинні стандарти та правила торгів та їх проекти на своєму сайті для використання та обговорення з метою їх постійного поліпшення.

Comments are closed.