Гарантії

Гарантії якості  страхування на Біржі забезпечуються шляхом:

1) Використання процедур та умов страхової діяльності:

законодавчо забезпечених та підконтрольних НБУ;

– погоджених з авторитетними перестрахувальниками у ЕС.

2) Застосування:

а) стандартів у страхуванні, затвердженими всіма дійсними членами Біржі;

в) відповідного програмного забезпечення для страхування на Біржі;

в) механізму постійного моніторингу та поліпшення всіх процедур та стандартів Біржі;

г) загальної системи якості.

2) Залучення до процедури та організації страхування акредитованих Біржею:

а) страховиків, які мають досвід у страхуванні будівництва та перестрахування у ЕС;

б)  авторитетних об’єднань  страховиків.

3) Використання для страхування:

а) автоматизованої системи для онлайн перевірки складу та форм документів;

б) стандартів усіх документів для страхування, затверджених Біржею;

в) електронних кабінетів для кожного члена Біржі, у якому фіксується суми його пайових внесків (необхідних та діючих) для забезпечення виконання (майбутніх та діючих) угод на Біржі та її Правил.

г) онлайн консультування підготовленими менеджерами та агентами з страхування;

д) онлайн розгляд скарг на діяльність будь-якої особи, задіяної у страхуванні.

Comments are closed.