Котирування

Котирування на Біржі здійснюється для визначення:

1) відповідності форми активу (додатків до угод) стандартам встановленим на Біржі;

2) прогнозної ціни активу, яка може визначатися методами:

а) за аналогією (порівняння з цінами аналогічних угод в схожих регіонах та сезонах;

б) експертного оцінювання, сліпим методом, незалежними інженерами-консультантами та/або брокерами Біржі;

в) онлайн опитування, сліпим методом, потенційних відповідних підрядників (виконавців) на Біржі;

г) онлайн калькулятора, послуги якого надають особи, сертифіковані Біржею.

3) поточної ціни деривативу (ф’ючерсів та опціонів), яка публікується на сайті Біржі її котирувальною комісією за результатами відповідних торгів;

4) регіональних сезонних розцінок на будівельні роботи  (послуги), за якими складаються відповідні кошториси;

5) намірів фінансування інвесторами створення об’єктів будівництва на передінвестиційному етапі його життєвого циклу.

Comments are closed.