Визначення

1. Підряд на Біржі
зобов’язання виконувати роботу або послугу на чіє-небудь замовлення за певну оплату;
робота, що виконується або послуга, що надаєтся за таким зобов’язанням;
договір, за яким одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу або послугу за завданням другої сторони (замовника).

Відповідно, на замовника покладається обов’язок прийняти та оплатити виконану роботу.

2. Правове регулювання відносин за договором підряду здійснюється:

а) в Україні згідно:
– глави 61 Цивільного кодексу України;
– глави 33 Господарського кодексу України;
– Постанови КМУ від 1.08.2005. №668 «Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві»;

б) на Біржі додатково згідно
– Правил Біржі;
– стандартів основної частини договорів на всі види підряду;
– стандартів форм додатків до договорів підряду;
– стандартів професійної діяльності будівельників за їх ролями у проекті будівництва.

3. На Біржі діють наступні види підрядів – на:
1) капітальне будівництво (нове будівництво, реконструкція,капітальний ремонт будівель) –
будівельний підряд;

2) авторський ремонт (виконання ремонтно-будівельних робіт за дизайнерським проектом)
підряд з дизайну;

3) проектно-вишукувальні роботи (створення проектно-кошторисної документації та /або інженерні розрахунки та рішення) – проектний підряд;
4) постачання будівельних матеріалів та обладнання – підряд постачання;
5) підряд на послуги будівельних машин та механізмів – підряд механізації;
6) послуги авторського, технічного нагляду та/або містобудівного контролю створення об’єкту будівництва та з його технічної експлуатації – підряд з контролю;
7) послуги технічної інвентаризації та/або експлуатації – підряд з експлуатації.

4. На Біржі діють наступні види:
фахів будівельних підрядів;
ролей інженерів у будівельному проекті;
статусів підрядників робіт (послуг);
фахів у будівництві.

5. Гарантії якості підрядів – робіт (послуг) забезпечується шляхом:
1) лістингу (сертифікації всіх підрядників акредитованими Біржею організаціями);
2) моніторингу виконання робіт (послуг) та публікації їх оцінок замовниками та експертами на сайті Біржі;
3) страхування їхньої професійної відповідальності страховиками, акредитованими Біржею, які страхують, а тому й відповідально контролюють діяльність підрядниікв;
4) залучення їх коштів, під кожний підряд, у фонд гарантування (пайовий фонд) підрядником, необхідних для оплати відповідних франшиз за договорами страхування та оплати штрафів з відповідного договору та порушень Правил Біржі.

6. Гарантії оплати робіт (послуг) підрядників та усіх учасників будівництва забезпечуються шляхом:
1) виставлення на них наповнених акредитивів на найбільший етап робіт (послуг), які списується по актами виконаних робіт (послуг), підписаними сторонами або однією стороною та Арбітражем Біржі за висновками її експертів;
2) оплати робіт (послуг) за графіком їх фінансування, порушення якого надає можливість їх підряднику:
а) отримати гроші з акредитиву:
– за виконані роботи (послуги);
– за штрафні санкції за порушення цього графіку;
б) розірвати договір підряду з вини замовника.

7. Гарантії збереження коштів та майна замовника забезпечуються шляхом організації Біржею:
1) збереження коштів інвесторів (замовників) на їх рахунках ескроу у банках акредитованих Біржею, в напрямку забудовника, з яких списуються кошти за актами виконаних відповідних робіт (послуг) чи поставлених товарів підписаних сторонами, інженерами технагляду та страховиками;
2) страхування майна та професійної відповідальності, усіх задіяних осіб на відповідному будівництві.

Comments are closed.