Визначення

Визначення котирування

1) Котирування активу на Біржі – це процес визначення його:

а) відповідності стандартам Біржі;

б) діапазону прогнозної та/або поточної ціни для відповідного регіону та часу;

в) ресурсу для складання  кошторисів – відповідного програмного забезпечення з регіональними та сезонними розцінками.

2) Котирування на Біржі здійснюється для базових, супутніх угод та їх деривативів (ф’ючерсів та опціонів).

3) Відповідність базових та супутніх угод стандартам Біржі –

це перевірка котирувальною комісією Біржі їх відповідності вимогам Біржі до:

а) їхнього складу та до форм додатків та/або супутніх угод;

б) лістинг програмного забезпечення, з використанням якого здійснювались складання кошторису та відповідної документації до відповідної угоди;

в) кваліфікаційних підписів сертифікованих Біржею осіб на відповідних документах.

4) Діапазон поточної ціни базових та супутніх угод для відповідного регіону та часу встановлює котирувальна комісія Біржі на замовлення, в якому визначається метод котирування: за аналогією, експертними методом або онлайн опитуванням потенційних підрядників (виконавців).

5)  Діапазон поточної ціни деривативів (ф’ючерсів та опціонів) до відповідного осліпленого базового активу для відповідного регіону та часу встановлює котирувальна комісія Біржі за результатами поточних торгів ними на Біржі.

6) Лістинг (включення до реєстру Біржі) постачальників програмного забезпечення для складання кошторисів з регіональними та сезонними розцінками організує котирувальна та лістингова комісії Біржі.

7) Мета котирування активів:
 – встановлення його відповідності стандартам Біржі для його однакового розуміння всіма членами Біржі;
– надання можливості прийняття раціональних рішень інвесторам створення об’єктів будівництва на передінвестиційному етапі його життєвого циклу.

Comments are closed.