Порядок взаємодії з замовником торгів

1. Замовник заповнює на сайті Біржі Заявку на проектно-вишукувальні та/або будівельні роботи.

2. Біржа, протягом 5-ти діб з дня отримання Заявки:
а) здійснює верифікацію даних та додатків до Заявки;
б)
визначає необхідну суму та термін банківської гарантії виконання договору з Біржею;
в) е-листом сповіщає Замовника:

– про прийняття Заявки;
– про умови відповідних банківських гарантій Біржі та переможцю торгів (їх суми та терміни);

або про причини відмови в прийнятті Заявки та дії для її прийняття.

2. Замовник, протягом 5-ти діб з дня прийняття його Заявки, проходить акредитацію на Біржі як Замовника шляхом верифікації його особи на прав на відповідний об’єкт будівництва.

3. Замовник, протягом 7-ти діб з дня прийняття його Заявки, надає Біржі гарантію банку, акредитованого Біржею, на забезпечення оплати договору з Біржею (далі Договору) на термін його дії у сумах, визначених кліринговою палатою Біржі для фінансового забезпечення оплати:
а) послуг Біржі, згідно Договору з нею;
б) витрат Біржі на послуги експертів, акредитованих нею, згідно її тарифів з оцінки відповідності стандартам Біржі виконання договору відповідного підряду;
в) штрафів та пені за порушення умов договорів підряду та з Біржею;
г) умовами якої є належне представлення вимоги Біржі до банку-гаранту з рішенням Арбітражу Біржі щодо суми оплати відповідних послуг та витрат Біржі, штрафів та/або пені за Договором.
Сума та термін банківської гарантії Замовника Біржі, визначається нею у договорі між ними з послуг організації торгів з підряду шляхом направлення Замовнику е-листа Біржі з визначенням умов та параметрів (суми та терміну) банківської гарантії. 

4. Замовник, протягом 5-ти діб з дня прийняття Біржею його банківської гарантії, здійснює онлайн вибір підрядників з їх реєстру на Біржі для їх участі в тендері за його Заявкою.

5. Біржа, протягом 5-ти діб з дня отримання відповідної банківської гарантії від Замовника, здійснює котирування його замовлення згідно стандартів котирування та тарифів Біржі для визначення стартової її ціни на аукціону знижок від неї та надсилає йому її результати для погодження.

6. Замовник, протягом 2-х діб з дня отримання результату котирування його Заявки, надсилає Біржі свій е-лист з рішенням про її погодження. У разі відсутності такого листа у визначений термін результат котирування вважається погодженим. У разі отримання Біржею е-листа від Замовника про не погодження результату котирування Сторони протягом 5-ти діб проводять комунікації з його погодження. У разі недосягнення згоди Сторін з результату котирування Заявки Договір вважається розірваним за їх згодою.

7. Біржа, протягом 2-х діб  з дня отримання погодження котирування ціни Заявки від Замовника та списку обраних ним підрядників, розсилає ним е-листи запрошення на онлайн торги за його Заявкою та додатками до неї, в якому визначає день та надає посилання на чат його проведення.

8. Біржа, протягом 5-х діб з дня розсилки запрошень на торги за Заявкою, отримує від підрядників, згодних прийняти участь у торгах, банківські гарантії аналогічні банківським гарантіям Замовника 

9. Біржа, протягом 2-х діб з дня отримання відповідних гарантій від підрядників, проводить серед них онлайн торги, згідно їх правил та виявляє переможця торгів.

10. Замовник, протягом доби з дня завершення торгів за його Заявкою, укладає відповідний договір підряду з переможцем торгів, згідно стандартів умов основних договорів, діючих на Біржі. Не укладання Замовником протягом доби договору підряду з переможцем торгів є порушенням умов Договору та є підставою для вимоги оплати послуг Біржі та відповідних штрафів.

11. Замовник, протягом 5-х діб з дня укладання відповідного договору підряду з переможцем торгів, надає йому банківську гарантію забезпечення своєчасної оплати кожного етапу робіт, за графіком їх виконання, згідно умов гарантії банку. Не надання Замовником, протягом тижня, цієї банківської гарантії є порушенням умов Договору та підставою для вимоги оплати замовлених та/або здійснених послуг Біржі, відповідних штрафів та визнання укладеного договору підряду нікчемним.

12. Біржа, протягом терміну дії  договору підряду укладеного Замовником, здійснює онлайн моніторинг його виконання згідно стандартів основних угод, діючих на Біржі та може надавати додаткові послуги Замовнику згідно її тарифів.

Comments are closed.