Стандарти

Стандарти у страхуванні на Біржі:

1. Визначають мінімально необхідні вимоги до:

1) угод з страхування та полісів, які діють на Біржі;

2) угод з андеррайтерами, сюрвеєрами, аджастерами і страхових брокерів, що входять в лист Біржі;

3) методик андеррайтингу та дій актуаріїв;

4) методик опитувань страховиків – учасників Біржі;

5) методик маркетингових досліджень регіональних ринків страхування;

6) політики та схеми сертифікації андеррайтерір, сюрвеєрів, аджастерів і страхових брокерів;

7) системи акредитації та лістингу Біржею страховиків.

8) ведення реєстру страховиків, які здійснюють страхування на Біржі;

9) програмного забезпечення для клірингу з страхування на Біржі.

2. Стандарти страхування приймаються загальними зборами Біржі за поданням її Правління та узгодженням її страхової палати.

3. Біржа публікує чинні стандарти у страхуванні та їх проєкти на своєму сайті для використання та обговорення для їх постійного поліпшення.

Comments are closed.