Гарантії

Гарантії якості  проведення будівельної експертизи на Біржі забезпечуються шляхом:

1. Проведення будівельної експертизи згідно Положення Біржі про будівельну експертизу, яке відповідає законодавству України та директивам ЕС;

2. Застосування:

а) стандартів будівельної експертизи, затвердженими всіма дійсними членами Біржі;
б) відповідних обґрунтованих методів досліджень та інструментів вимірювання та оцінювання, акредитованих відповідними професійними спільнотами;
в) програмного забезпечення для та здійснення розрахунків та складання експертних звітів та висновків, сертифікованого Біржею;
в) механізму постійного моніторингу та поліпшення всіх процедур та стандартів Біржі;
г) загальної системи якості.

3. Залучення до будівельної експертизи акредитованих Біржею:
а) фахівців з відповідною кваліфікацією та досвідом з відповідного фаху та рівню;
б) експертних організацій з відповідного профілю;
в) судових будівельно-технічних експертів, які входять у реєстр експертів Юстиції;
г) страхових організацій та сертифікованих у ЕС фізичних та юридичних осіб з андерайтингу, сюрвейєрингу, аджастингу.

4. Страхування професійної відповідальності будівельних експертів по кожній експертизі, які входять у Реєстр експертів Біржі.

5. Використання для проведення будівельної експертизи:
а) автоматизованої системи для відео фіксації процесу експертизи у онлайн режимі;
б) стандартів усіх договорів на проведення будівельної експертизи, затверджених Біржею;
в) процедур та методів дослідження, інструментів вимірювання, визнаних відповідними професійними спільнотами, акредитованими Біржею;
г) онлайн консультування замовників експертизи та експертів підготовленими менеджерами з організації проведення будівельної експертизи на Біржі;
д) онлайн розгляд скарг на діяльність будь-якої особи, задіяної у будівельній експертизі.

Comments are closed.