Визначення

Лістинг – сукупність процедур включення у реєстр (лист) Біржі її членів за відповідними статусами та фахом, визначеними Біржею.

Сукупність процедур передбачає:

1) акредитацію осіб за відповідним статусом учасника біржі, підрядника та ролі у проекті, що передбачає прийняття та публікацію відповідних копій документів особи у її е-профілі на сайті Біржі у реєстрі асоційованих членів Біржі за відповідним статусом;

2) верифікацію відповідної кваліфікації та досвіду особи за відповідним статусом та рівнем кваліфікації, яка передбачає перевірку документів щодо кваліфікації та досвіду особи для обгрунтування її статусу та публікацію відповідних копій документів особи у її е-профілі на сайті Біржі у реєстрі дійсних членів Біржі за відповідним статусом при оплаті Біржі вступних внесків;

3) сертифікацію професійної компетентності (можливості виконання) робіт (послуг) за відповідним статусом та рівнем кваліфікації, яка передбачає її проходження згідно політиці та  схеми сертифікації компетентності, як досвіду осіб у організацій акредитованих Біржею, що створює можливість допуску до відповідних торгів та зниження витрат на страхування професійної відповідальності;

4) моніторинг оцінок замовників та суміжників виконання угод, який передбачає фіксацію та обов’язкову публікацію усіх їх оцінок при виконання угод зареєстрованих Біржею, що створює можливість верифікації репутації осіб для отримання запрошень на вигідні умови тендерів та укладання угод;

5) моніторинг діяльності на Біржі, що передбачає фіксацію та публікацію участі особи у всіх заходах Біржі та виконання її статуту, що надає репутаційні можливості впливу на покращення її діяльності шляхом участі у її органах та прийнятті її рішень.

Мета лістингу – створення системи репутаційних гарантій якості виконання угод.

Завдання лістингу – організація:

1) отримання, верифікація та просування інформації щодо:
– документів з кваліфікації та досвіду;
– професійної компетентності (відповідного професійного досвіду),
– діяльності та ділової репутації членів Біржі за їх відповідними статусами;

2) сертифікації досвіду фізичних та якості послуг юридичних осіб, згідно відповідної політики та процедур, які відповідають їх стандартам у ЕС;

3) моніторингу виконання угод та оцінок:
– якості
робіт (послуг),
– дотримання термінів,
– сумлінності та доброзичливості відносин;

4) делістингувиключення з реєстру (листа) Біржі її члена за відповідним статусом, фахом, розрядом чи категорією у випадку порушень їх відповідних стандартів Біржі за рішенням її арбітражу.

Основні статуси та фахи підрядів, які встановлені Біржею  наведено у таблиці:

Статус на біржі Статус у проекті Статус підрядника Фах підряду
1.Замовник 1. Керівник проекту 1.Девелопер 1.  Ландшафтні
2.Підрядник 2. Маркетолог проекту 2.Проектант 2.  Земляні
3.Страховик 3. Архітектор 3.Інженер 3.  Підйомно-транспортні
4. Агент 4. Дизайнер 4.Робітник 4.   Фундаментні
5. Брокер 5. Вишукувач 5.Бригада 5.  Монтаж металоконструкцій
6. Трейдер 6. Енергетик 6.Компанія 6.   Монолітні
7.Тренер 7. Проектувальник 7.Постачальник 7.  Буд-монтажні
8. Експерт 8. Кошторисник 8.Механізатор 8.  Мулярні
9.Партнер 9. Генпідрядник 9.Експлуатаційник 9.   Покрівельні
10. Арбітр 10. Менеджер виробництва 10.  Фасадні
11. Механік будівництва 11.  Монтаж вікон, дверей
12. Логіст постачання 12.  Вентиляційні
13. Інженер автор-нагляду 13.  Теплотехнічні
14. Інженер технагляду 14.  Сантехнічні
15. Експлуатаційник 15.  Електротехнічні
16. Інженер консультант 16.  Телекомунікаційні
17. Експерт судовий 17.  Гіпсокартонні
18. Страховик 18.  Штукатурні
19.  Лицювальні
20.  Малярські
21.  Підлогові
22.  Навантажувальні
23.  Транспортні
24.  Мебельні
25.  Клінінгові

Фахи інженерів та експертів, встановлені Біржею:

Фах у цивільном будівництві Фах у промисловому будівництві Фах експерта
Економіка та управління Архітектура споруд і об’єктів. 1.Проф компетентність
ІТ у будівництві Автомобільні шляхи та аеродроми 2.Авторський нагляд
Архітектура містобудування Геотехнологія (підземна, відкрита, будівельна) 3.Технагляд
Архітектура будівель та споруд Електричні станції, мережі і системи 4.Експлуатація
Дизайн та ергономіка Підземна розробка родовищ корисних копалин 5.Інвест аудит
Геодезія у будівництві Відкрита розробка родовищ корисних копалин 6.Буд-проекти
Енергетичні системи Шахтне та підземне будівництво 7.Тех-докуметація
Проектування Розробка нафтових та газових родовищ 8.Кошториси
Електротехнічні системи Збагачення корисних копалин 9. Буд матеріали
Основи і фундаменти Геотехнічна і гірнича механіка 10. Буд машини
Будівельні конструкції, будівлі та споруди Буріння свердловин 11.Буд-монтаж
Вентиляція, освітлення, газо та теплопостачання Розробка морських родовищ корисних копалин 12.Інженерні системи
Водопостачання, каналізація Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища 13.Ізоляційні роботи
Матеріалознавство Транспортні системи 14.Оздоблювальні роботи
Меблі та вироби з деревини Енергоустановки на основі відновлюваних видів енергії 15.Виконавча документація
Пожежна та промислова безпека 16.Енергоаудит
Автоматизація проектування (BIM) 17.Технічний стан
Організація будівництва 18.Оцінка збитку
Організація опоряджувальних робіт 19.Оцінка нерухомості
Організація меблювання будівель 20.Оцінка бізнесу
Менеджмент організації
Охорона праці (у будівництві)
Машини і засоби механізації
IT системи експлуатації будівель
Тех-обслуговування будівель
Організація ремонтів приміщень

Comments are closed.