Арбітраж

1. Арбітраж Біржі – система розгляду та врегулювання суперечок членів Біржі.

2. Місія арбітражу Біржі – забезпечення права, згоди і співпраці всіх членів Біржі, переважно, шляхом медіації.
Медіація на Біржі – позасудове розв’язання суперечок між членами Біржі шляхом укладання та виконання мирової угоди.

3. Завдання арбітражу – забезпечення:

1) захисту законних прав та інтересів усіх членів Біржі;

2) розгляду їх суперечок, законного, повного, всебічного, об’єктивного і швидкого;

3) економії часу, нервів і коштів всіх клієнтів арбітражу і членів Біржі;

4) онлайн і веб сервісу для комунікації всіх клієнтів арбітражу;

5) медіації правових конфліктів сторін біржових договорів;

6) добровільного виконання їх зобов’язань і рішень арбітражу;

7) досягнення мирових угод при суперечках членів Біржі;

8) відкритості всіх процесів і рішень арбітражу при конфіденційності сторін;

9) вибору сторонами арбітрів по верифікованим їх профілів і прортфоліо;

10) вимірювань виконання всіх завдань арбітражу, його об’єктивності та публічності.

4. Переваги арбітражу Біржі

1) Швидкість та онлайн режим розгляду спорів та виконання рішень;

2) Економія витрати часу і коштів на розгляд і супровід суперечок;

3) Об’єктивність при розгляді спорів;

4) Незалежність і неупередженість арбітрів;

5) Справедливість (розподілу, процедури, відносин) в судовому процесі;

6) Конфіденційність учасників судового процесу;

7) Негайний вступ рішення в силу;

8) Забезпечення швидкого виконання рішень. 

4.1. Швидкість розгляду спорів та виконання рішень, так як:
а) спір може розглядатися в онлайн режимі;
б) процес починається з дня онлайн подачі заяви в арбітраж, так як достатня кількість арбітрів і адміністративного персоналу суду;
в) розглядаються тільки документи, представлені сторонами;
г) розглядаються спори за стандартними біржовими договорами.

4.2. Економія часу і коштів на розгляд суперечок, так як:
а) рішення вступає в силу відразу і оскарженню не підлягає, тобто немає витрат часу і коштів на інші судові інстанції і на юридичних консультантів;
б) адміністрування та розгляд спорів, за бажанням сторін, може бути в онлайн режимі.

4.3. Об’єктивність при розгляді спорів, так як:
а) розглядаються тільки суперечки за стандартними біржовими контрактами, за документами і на підставі висновків будівельно-технічної експертизи;
б) експертиза проводиться на відповідності робіт і послуг стандартам біржі;
в) всі рішення суду публікуються, без вказівки сторін, на сайті біржі і є прецедентною основою подальших рішень.
г) експертів з їх реєстру в арбітражі вибирає замовник.

4.4. Незалежність і неупередженість арбітрів, так як:
а) склад арбітрів вибирають:
– 1 (за замовчуванням) замовник з реєстру, затвердженого підрядниками;
– 3 (за заявою сторони) сторони з реєстру арбітрів, згідно з регламентом біржі;
б) гонорар арбітрів залежить тільки від суми спору і стійкості їх рішень;
в) вибір арбітра сторонами залежить від його репутації, відображеної в його профілі, який включає верифіковані дані:
– про кваліфікацію арбітра (про результати його навчання);
– про портфоліо його рішень (їх перелік, зміст, стійкість і суми);
– про онлайн оцінках сторонами і адміністрацією суду дотримання процедур, незалежності та неупередженості арбітрів.

4.5. Справедливість розгляду спорів:

1) Справедливість «розподілу», так як суддів і експертів вибирає замовник з реєстрів біржі, затвердженими підрядниками і всіма учасниками біржі, а рішення приймається на підставі документів за стандартизованими контрактами біржі, а судді стимулюються біржею до висновку мирових угод у спорах;

2) Справедливість «процедури» розгляду спору, так як судді строго дотримуються процедуру і терміни розгляду спору, від дотримання якої залежать стійкість рішення і репутація судді, а отже його замовлення і гонорари;

3) Справедливість «відносин» до сторін, так як сторони завжди оцінюють в онлайн режимі неупередженість, доброзичливість і організованість (сказав і зробив вчасно) суддів.

4.6. Конфіденційність учасників судового процесу, так як за бажанням сторін або за замовчуванням спір розглядається в закритому режимі, а публікуються тільки «сліпі» рішення, тобто рішення без вказівки сторін і їх ознак.

4.7. Негайний вступ рішення в силу, так як відповідно до закону України «Про третейські суди» його рішення набувають чинності відразу, з дати його винесення, і оскарженню по суті не підлягають. Державні суди можуть лише розглянути дотримання третейським судом процедури (регламенту і підсудності) розгляду спору, а його судді економічно зацікавлені в стійкості своїх рішень і дотримання регламенту третейського суду.

4.8. Забезпечення швидкого виконання рішень, тому що:
– державні суди зобов’язані видати виконавчий лист на примусове виконання рішення третейського суду у встановлені терміни;
– адміністрація і адвокати третейського суду економічно зацікавлені в швидкому, законному і повному примусове виконання рішень третейського суду;
– арбітраж зацікавлений та створює умови для медіації, укладання мирових угод та добровільному виконанні його рішень.

Comments are closed.