Правила

Правила Біржі – це правила:

гри на ринки будівництва з ненульовою сумою, тобто виграють усі;

забезпечення ідеальної та максимальної конкуренції по правилам;

зрозумілі та справедливі для усіх.

Правила Біржі встановлюють види:

статусів та фахів осіб – членів Біржі;

стандартних угод та форм додатків до них;

штрафних санкцій за порушення Правил Біржі;

внесків членів Біржі: гарантійних (пайових), вступних та членських.

Правила Біржі визначають порядок:

лістингу – допуску підрядників до відповідних замовлень;

котирування – визначення прогнозної ціни замовлення;

гарантування укладання і виконання угод та страхування професійної відповідальності;

клірингу – взаєморозрахунків та їх гарантування;

торгів – організації онлайн аукціону знижок на кошторис замовлення та укладення угод;

моніторингу – онлайн контролю виконання угод;

експертизи – встановлення відповідності стандартам якості та оцінювання вартості;

арбітражу – розгляду та врегулювання суперечок шляхом медіації та третейського суду;

акредитації Біржею банків, постійно діючих судів, осіб з експертизи та навчання;

дій брокерів – їх навчання, сертифікація, забезпечення та організація діяльності;

обігу документів – їх складання, підписання, просування, зберігання та надання;

– організації роботи органів управління Біржі.

Правила Біржі:

приймаються загальними зборами Біржі за погодженням з всіма її комісіями;

аналізуються та обговорюються постійно, а коригуються раз на рік.

Таким чином,

Правила Біржі забезпечують мінімальні транзакційні витрати та ризики усіх членів Біржі.

 

 

Comments are closed.