Гарантії

1. Гарантії якості та термінів виконання угод забезпечуються на Біржі шляхом:

1) Застосування стандартів робіт та послуг, розробленими експертами Біржі на основі ДБН, ДСТУ та затвердженими всіма дійсними членами Біржі;

2) Залучення до контролю якості робіт сертифікованих Біржею інженерів
з авторського та технічного нагляду, які несуть професійну відповідальність за його наслідки по кожному їх об’єкту будівництва, що забезпечується компенсаційним фондом їх СРО та/або відповідним полісом її страхування. Реєстр цих інженерів щорічно затверджує Біржа;

3) Залучення до розв’язання суперечокбудівельних експертів, яких обирає замовник з їх реєстру по їхнім е-профілям та е-портфоліо  на сайті Біржі. Ці експерти несуть професійну відповідальність за свої висновки  на Біржі, що забезпечується їх компенсаційним фондом на Біржі та/або відповідним полісом її страхування. Реєстр цих експертів щорічно затверджує Біржа;

4) Фінансування з фонду гарантування якості та з пайового фонду відповідного члена Біржі штрафних санкцій покладених на ного згідно рішення будівельного експерта чи третейського судді, яких обирає замовник з їх реєстру на сайті Біржі;

5) Моніторингу та веб публікацій усіх відгуків замовників та оцінок якості, дотримання термінів та відносин при виконанні робіт підрядниками. Ці публікації здійснюються на сторінці відповідного підрядника на сайті Біржі, що суттєво впливає на його репутацію та замовлення підряду.

5) Оплати тільки по факту виконання кожного етапу робіт (послуг) згідно проекту (технічного завдання) та графіку їх виконання шляхом списання відповідної суми з рахунку ескроу інвестора та/або гарантійного гахунку багку на рахунок підрядника при умові підписання замовником або експертом Біржі відповідного акту.

6) Надання Замовником та Підрядником банківської гарантії Біржі на оплату послуг експертів, її та штрафів за порушення умов договорів та правил Біржі за рішенням її арбітражної комісії або третейского суду.

6) Надання  Замовником Підряднику та /або Постачальнику банківських гарантій  своєчасної оплати відповідних сум на термін дії  договору з ними..

2. Біржа організує систему гарантування виконання підрядів – якості робіт (послуг), їх своєчасної оплати та виконання договорів усіма учасниками будівництва з використанням системи організаційних, репутаційних та фінансових інструментів.

3. Гарантії якості робіт (послуг) забезпечується шляхом:
1) лістингу (сертифікації всіх підрядників акредитованими Біржею організаціями);
2) моніторингу виконання робіт (послуг) та публікації їх оцінок замовниками та експертами на сайті Біржі;
3) страхування їхньої професійної відповідальності страховиками, акредитованими Біржею, які страхують, а тому й відповідально контролюють діяльність підрядниікв;
4) залучення їх коштів, під кожний підряд, у фонд гарантування (пайовий фонд) підрядником, необхідних для оплати відповідних франшиз за договорами страхування та оплати штрафів з відповідного договору та порушень Правил Біржі.

4. Гарантії оплати робіт (послуг) підрядників та усіх учасників будівництва забезпечуються шляхом:
1) надання банківських гарантій у сумі вартості  найбільшого етапу робіт (послуг) на термін дії договору підряду, за якою у випадку несвоєчасної оплати замовником підряднику банк-гарант оплачує йому суми за актами виконаних робіт (послуг), підписаними сторонами або однією стороною та експертом, акредитованим Біржею;
2) оплати робіт (послуг) за графіком їх фінансування, порушення якого надає можливість їх підряднику:
а) отримати гроші за банківською гарантією:
– за виконані роботи (послуги);
– за штрафні санкції за порушення цього графіку;
б) розірвати договір підряду з вини замовника.

5. Гарантії збереження коштів та майна замовника забезпечуються шляхом організації Біржею:
1) збереження коштів інвесторів (замовників) на ескроу рахунку та/або на рахунку забезпечення банківської гарантії  у банках, акредитованих Біржею, з яких списуються кошти за актами виконаних відповідних робіт (послуг) чи поставлених товарів, підписаних сторонами або інженерами технагляду або експертами, акредитованими Біржею;
2) страхування майна та професійної відповідальності, усіх задіяних осіб на відповідному будівництві на весь гарантійний термін підряду.

6. Гарантії репутацією підрядників.
Якість послуг – ступінь їх відповідності:
– очікуванням замовників,
– стандартам, встановленим суспільством експертів і ними визначається ступенем відповідності.

 7. Гарантії експертного співтовариства Біржі, яке встановлює свої стандарти діяльності:
етичні, ділові, технологічні та організовує контроль їх дотримання
шляхом моніторингу:
– всіх скарг з порушення стандартів від замовників або підрядників і їх оцінювання;
– дотримання гарантійних зобов’язань і термінів по кожному підряднику і його об’єкту;
– термінів експлуатації результатів виконаних робіт по кожному підряднику;
– оцінювання кожним замовником якості робіт і поведінки найнятого підрядника.

8. Моніторинг здійснюється силами колл-центру Біржі шляхом прийому, здійсненню і звукозапису всіх дзвінків: замовникам, підрядчикам, менеджерам, особам які експлуатують результати робіт підрядника і експертам.

9. Реєстр експертів Біржі складається з незалежних і авторитетних фахівців, які обираються фахівцями Біржі, які є конкурентами.

10. Результати моніторингу та його оцінювання фіксують професійну та ділову репутацію кожного підрядника і його рейтинг за його спеціалізації на Біржі.
Ці результати публікуються на сайті Біржі і впливають на попит послуг кожного підрядника.
Учасники Біржі, які є конкурентами, зацікавлені в об’єктивності оцінювання, в дотриманні встановленої процедури моніторингу.


10. Таким чином,
 відгуки і оцінки замовників і експертів, моніторинг термінів гарантії і експлуатації результатів робіт підрядників формують їхню репутацію і рейтинг, які впливають на їх доходи і на професійні долі. Тому відкритий доступ замовників до фіксації і публікації всіх їх оцінок і показників моніторингу роботи підрядника є надійною гарантією якості його робіт.

Забезпеченням цієї гарантії є репутація підрядника, тобто всі його майбутні доходи.
Фінансові інструменти – рахунки-ескроу,  банківські гарантії, страхування будівництва та відповідальності його учасників забезпечують, збереження майна і коштів інвесторів та стимулюють підрядників до якісного виконання угод, зареєстрованих на Біржі

 

Comments are closed.