Формуляр Заяви про надання банківської гарантії Біржі

1) найменування та місцезнаходження банку-гаранта;
2) е-посилання на базовий договір послуг Біржі з организації торгів
3) дата складання та номер заяви про надання гарантії (число – цифрами, місяць – цифрами або словами, рік – цифрами);
4) повне найменування принципала – Підрядника (Замовника);
5) код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України – для принципала (Замовника);
6) гривня 
7) сума гарантії цифрами та словами, яка визначається Біржею;
8) е-посилання на паспорт підряду наданий Замовником та зареєстрований на Біржі;
9) найменування бенефіціара –  (Біржі);
10) код згідно з ЄДРПОУ – для бенефіціара (Біржі); 
11) умови гарантії;
12) строк дії гарантії/дата закінчення дії гарантії;
13) підпис(и) уповноваженої(их) особи(іб) принципала Підрядника (Замовника).
Умови гарантії
Належне представленням вимоги Біржі до Підрядника (Замовника), та представлення банку гаранту скан-копій відповідних документів, а саме:
1) е-підтвердження підписання Підрядником (Замовником) з Біржею публічного договору про участь у тендері;
2) виписка з поточного рахунку Біржі, що свідчить про відсутність оплати за рахунками Біржі до Підрядник(Замовника) щодо оплати штрафних санкцій, послуг будівельного експерта, та послуг Біржі згідно її тарифів;
3) скан-копій документів що є підставами для відповідних рахунків, а саме:
а) для оплати штрафних санкцій – рішення арбітражної комісії Біржі;
б) для оплати послуг експерта – угода Підрядника з будівельним експертом, акредитованим Біржею, та його розрахунок суми вимоги згідно договором;
в) для оплати послуг Біржі – розрахунок суми її послуг, згідно публічних їх тарифів та документів, що підтверджують її витрати щодо договору організації тендеру.

Comments are closed.