Стандарти

Стандарти клірингу на Біржі:

1. Визначають мінімально необхідні вимоги до:

1) угод з банком на застосування рахунків ескроу та акредитивів;

2) угод на використання пайових внесків членів Біржі для оплати штрафних санкцій за порушення Правил Біржі та відшкодування шкоди замовникам та третім особам, згідно професійної відповідальності (неналежного виконання угод) членом Біржі;

3) регламенту розгляду суперечок між учасниками Біржі постійно діючими третейськими судами, акредитованими Біржею;

4) порядку визначення маклеріатом Біржі, для кожної можливої або діючої угоди, мінімально необхідних сум на пайових рахунках відповідних членів Біржі для забезпечення їх:

– професійної відповідальності;

– виконання Правил Біржі (оплати штрафних санкцій;

– оплати франшиз за відповідними договорами страхування, форми яких узгоджені Біржею;

5) форм та порядку укладання договорів страхування  професійної відповідальності, укладених з страховиками, акредитованими Біржею;

6) порядку акредитації Біржею банків для клірингу на Біржі;

7) порядку акредитації Біржею страховиків для страхування членів Біржі;

8) ведення реєстру банків, які здійснюють кліринг на Біржі та реєстру страховиків, які здійснюють страхування на Біржі;

9) програмного забезпечення для ведення рахунків та пайових внесків членів Біржі.

2. Стандарти та тарифи клірингу приймаються загальними зборами Біржі за поданням її Правління та узгодженням її відповідних постійних комісій.

3. Біржа публікує чинні стандарти Клірингу та їх проекти на своєму сайті для використання та обговорення для їх постійного поліпшення.

Comments are closed.