Визначення

  1. Експертиза на Біржі:
    це розгляд, дослідження експертом-фахівцем якихось справ, питань, що потребують спеціальних знань;
    це спосіб аналізу причинно-наслідкових зв’язків не тільки стосовно того, що вже відбулося, але й того, що очікується, має або може відбутися;

    це форма контролю будівельної діяльності, заснована на інструментальному аналізі і зіставленні даних аналізу існуючої нормативної, проектної або правової документації
  1. На Біржі організовуються наступні види будівельних експертиз:

1) будівельно-технічна – для встановлення ступеня відповідності технічним стандартам держави та/або Біржи: робіт (послуг), проектної та/або виконавчої документації будівництва, технічного стану будівель, пожарної безпеки, енергозбереження.

2) будівельно-оціночна – для оцінки вартості: збитків, нерухомості (будівель), замовлення на проектно-вишукувальні, експертні, послуги та будівельні роботи, бізнесу та/або бізнес-проекту;

3) будівельно-товарознавча – для вимірювання відповідності стандартам держави та біржі
будівельних матеріалів, обладнання, техніки, машин та механізмів;

4) будівельно-страхова – для оцінки: ризиків (андерайтинг) для відповідного страхування забудов та осіб у будівництві, додержання особами умов відповідного страхування (сюрвейєринг), сум виплат при настанні страхових випадків (аджастинг);

5) будівельно-кадрова – для встановлення ступеня відповідності стандартам Біржі: професійної компетентності фізичних осіб за відповідним фахом, статусом та рівнем, кадрового складу юридичних осіб з їх штатними та асоційованими компетентними робітниками – будівельниками.

3. Основні види фахів будівельних експертиз, які діють на Біржі, наведено у таблиці.

4. Результатом експертизи на Біржі є висновок експерта – докладний опис проведених експертом досліджень, в якому:
а) відображені виявлені дефекти і порушення, витримки або посилання на нормативну документацію, в яких відображені допустимі значення;
б) надані відповідні оцінки та/або розрахунки вартості;
в) викладені результати вимірювань та обґрунтування їх методів та інструментів;
г) зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або арбітражем Біржі, що доручив проведення експертизи, викладений у складеному відповідно до вимог закону документі.

5. Висновки експерта можуть бути:

а) категоричними (позитивними або негативними);

б) ймовірними (діагностичними);

в) такими, що вказують на неможливість розв’язання питання.

Якщо експерт дає ймовірний висновок або висновок про неможливість вирішення питання, то в дослідницькій частині він зобов’язаний викласти причини, з яких не виявилося можливим вирішити питання в категоричній формі або довелося відмовитися від розв’язання питання.

6. Проведення експертиз регламентується на Біржі положенням про проведення експертиз на Біржі, яке не суперечить законодавству України:
а) Закону “Про наукову і науково-технічну експертизу”;
б)положенню «Про організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи»,
в) Закону Про судову експертизу;
г) Інструкції Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджену Наказом Міністерства юстиції України  08.01.1998  № 53/5 (у редакції наказу  Міністерства юстиції України  26.12.2012 № 1950/5 , із змінами внесеними Наказом Міністерства юстиції України від 27 липня 2015 року № 1350/5), іншими нормативно-правовими актами.

7. Експертами на Біржі є особи, які:
а) мають високу відповідну кваліфікацію, спеціальні знання;
б) безпосередньо здійснюють будівельну експертизу згідно положення про її проведення на Біржі ;
в) несуть персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обгрунтованість рекомендацій відповідно до вимог завдання;
г) акредитовані Біржею як будівельні експерти за відповідним фахом та рівнем;
д) пройшли лістинг Біржі, та входять у Реєстр експертів Біржі;
е) мають поліс страхування професійної відповідальності від страхової компанії, акредитованої Біржею.

8. Всі експерти, представлені в Реєстрі експертів Біржі, мають верифіковані (перевірені) їх
особистісні та професійні дані:

1) анфас — його розцінки, договори, міста робіт та оцінки замовників;
2) профіль — показники його професійної компетентності: професійних знань, вмінь та здібностей, професійно важливі якості та особливостей, досвіду навчання та робіт, сертифікатів та свідоцтв про категорії кваліфікації.
3) портфоліо – матеріали, що підтверджують показники профілю.

Comments are closed.