Гарантії

1. Біржа організує систему гарантування виконання підрядів – якості робіт (послуг), їх своєчасної оплати та виконання договорів усіма учасниками будівництва з використанням системи організаційних, репутаційних та фінансових інструментів.

2. Гарантії якості робіт (послуг) забезпечується шляхом:
1) лістингу (сертифікації всіх підрядників акредитованими Біржею організаціями);
2) моніторингу виконання робіт (послуг) та публікації їх оцінок замовниками та експертами на сайті Біржі;
3) страхування їхньої професійної відповідальності страховиками, акредитованими Біржею, які страхують, а тому й відповідально контролюють діяльність підрядниікв;
4) залучення їх коштів, під кожний підряд, у фонд гарантування (пайовий фонд) підрядником, необхідних для оплати відповідних франшиз за договорами страхування та оплати штрафів з відповідного договору та порушень Правил Біржі.

3. Гарантії оплати робіт (послуг) підрядників та усіх учасників будівництва забезпечуються шляхом:
1) виставлення на них наповнених акредитивів, або банківських гарантій у сумі вартості  найбільшого етапу робіт (послуг), які списується по актами виконаних робіт (послуг), підписаними сторонами або однією стороною та Арбітражем Біржі за висновками її експертів;
2) оплати робіт (послуг) за графіком їх фінансування, порушення якого надає можливість їх підряднику:
а) отримати гроші з акредитиву або за банківською гарантією:
– за виконані роботи (послуги);
– за штрафні санкції за порушення цього графіку;
б) розірвати договір підряду з вини замовника.

4. Гарантії збереження коштів та майна замовника забезпечуються шляхом організації Біржею:
1) збереження коштів інвесторів (замовників) на їх рахунках ескроу у банках, акредитованих Біржею, в напрямку підрядника (забудовника), з яких списуються кошти за актами виконаних відповідних робіт (послуг) чи поставлених товарів, підписаних сторонами, інженерами технагляду та страховиками;
2) страхування майна та професійної відповідальності, усіх задіяних осіб на відповідному будівництві.

5. Гарантії репутацією підрядників.
Якість послуг – ступінь їх відповідності:
– очікуванням замовників,
– стандартам, встановленим суспільством експертів і ними визначається ступенем відповідності.

 6. Експертне співтовариство Біржі встановлює свої стандарти діяльності:
етичні, ділові, технологічні та організовує контроль їх дотримання
шляхом моніторингу:
– всіх скарг про порушення стандартів від замовників або підрядників і їх оцінювання;
– дотримання гарантійних зобов’язань і термінів по кожному підряднику і його об’єкту;
– термінів експлуатації результатів виконаних робіт по кожному підряднику;
– оцінювання кожним замовником якості робіт і поведінки найнятого підрядника.

7. Моніторинг здійснюється силами колл-центру Біржі шляхом прийому, здійсненню і звукозапису всіх дзвінків: замовникам, підрядчикам, менеджерам, особам які експлуатують результати робіт підрядника і експертам.

8. Реєстр експертів Біржі складається з незалежних і авторитетних фахівців, які обираються фахівцями Біржі, які є конкурентами.

9. Результати моніторингу та його оцінювання фіксують професійну та ділову репутацію кожного підрядника і його рейтинг за його спеціалізації на Біржі.
Ці результати публікуються на сайті Біржі і впливають на попит послуг кожного підрядника.
Учасники Біржі, які є конкурентами, зацікавлені в об’єктивності оцінювання, в дотриманні встановленої процедури моніторингу.


10. Таким чином,
 відгуки і оцінки замовників і експертів, моніторинг термінів гарантії і експлуатації результатів робіт підрядників формують їхню репутацію і рейтинг, які впливають на їх доходи і на професійні долі. Тому відкритий доступ замовників до фіксації і публікації всіх їх оцінок і показників моніторингу роботи підрядника є надійною гарантією якості його робіт.
Забезпеченням цієї гарантії є репутація підрядника, тобто всі його майбутні доходи.
Фінансові інструменти – рахунки-ескроу, акредитиви, банківські гарантії та страхування будівництва та відповідальності його учасників забезпечують, збереження майна і коштів інвесторів та стимулюють підрядників до якісного виконання угод, зареєстрованих на Біржі

Comments are closed.