Гарантії

Гарантії якості  виконання клірингу на Біржі забезпечуються шляхом:

1) Використання законодавчо забезпечених та підконтрольних НБУ процедур застосування рахунків ескроу та акредитивів, які є поширеною практикою забезпечення гарантій оплати у світі;

2) Застосування:
а) стандартів Клірнгу, затвердженими всіма дійсними членами Біржі;
в) відповідного програмного забезпечення для ведення рахунків та здійснення розрахунків членів Біржі;
в) механізму постійного моніторингу та поліпшення всіх процедур та стандартів Біржі;
г) загальної системи якості.
2) Залучення до процедури Клірингу акредитованих Біржею:
а) банків;
б) постійно діючих третейських судів.

3) Використання для Клірингу:
а) автоматизованої системи для онлайн перевірки складу та форм документів;
б) стандартів усіх форм угод та документів, які використовуються для Клірингу, затверджених Біржею;
в) електронних кабінетів для кожного члена Біржі, у якому фіксується суми його пайових внесків (необхідних та діючих) для забезпечення виконання (майбутніх та діючих) угод на Біржі та її Правил.
г) онлайн консультування підготовленими менеджерами маклеріату та операторами Біржі;д) онлайн розгляд скарг на діяльність будь-якої особи, задіяної у Клірингу.

Comments are closed.