Замовити послуги Біржі

Замовити послуги Біржі можливо шляхом заповнення форми
анкети замовлення послуг Біржі.

Послуги Біржі
Вид послуги Зміст послуги Тарифи
мін зар.пл. % доходу
1.Акредитація Верифікація документів для набуття відповідного статусу на Біржі https://ubib.in.ua/staty-chlenom-birzhi/ 0,5 10
2.Сертифікація  Верифікація заявленої компетентності (досвіду) члена Біржі за його статусом https://ubib.in.ua/staty-chlenom-birzhi/ 0,5 10
3. Лістинг Верифікація даних для включення у реєстр Біржі https://ubib.in.ua/listyng/ 0,5 10
4.Котирування Визначення відповідності вимогам Біржі та актуальної ціни замовлення на Біржі https://ubib.in.ua/kotyruvannya/ 0,5 10
5.Страхування Страхування підрядів та проф. відповідальності за полісами: РRCP, CAR, EAR, CPM, TPL, DS https://ubib.in.ua/strahuvannya/vyznachennya 0,5 10
6. Кліринг Організація та гарантії розрахунків на Біржі https://ubib.in.ua/kliryng/ 0,5 10
7. Е-аукціон  Організація онлайн аукціону знижок на кошторис замовлення згідно проєкту чи тех завданню https://ubib.in.ua/auktsion-znyzhok/ 0,5 10
8. Моніторинг Верифікація якості та кількості виконання угод https://ubib.in.ua/staty-chlenom-birzhi/ 0,5 10
9. Експертиза Організація проведення будівельно технічної, оціночної, товарознавчої, страхової чи кадрової експертизи https://ubib.in.ua/ekspertyza/ 0,5 10
10. Арбітраж Організація розгляду та врегулювання суперечок https://ubib.in.ua/arbitrazh/ 0,5 10
Послуги на Біржі
Послуги брокерів  Консалтинг мін.   зар.пл. % доходу
1) Біржових Роботи з Біржою та на Біржі 0,1 0,1
2) Будівельних Укладання та виконання договорів підряду 0,5 0,2
3) Страхових Укладання та виконання договорів страхування 0,1 0,2
4) Фрахтових Укладання та виконання договорів фрахту будівельних машин та механізмів 0,1 0,2
5) Кредитних Укладання та виконання договорів кредитування 0,1 0,2
6) Бізнес Розроблення та виконання бізнес-планів 0,2 0,3
7) Сервейінгу Управління нерухомістю на всіх етапах її життєвого циклу: попердінвестиційному, попередпроєктному, проектному, будівельному, експлуатаційному, ліквідаційному 0,5 0,5

Замовити послуги брокерів Біржі можливо шляхом заповнення
анкети замовлення брокерів Біржі.

Прейскурант своїх послуг брокери заповнюють згідно формуляру.

Comments are closed.