Структура

1. Структура видів діяльності Біжі :

1. 1. Лістинг учасників Біржі – включення їх до реєстру Біржі з позначкою про акредитацію, сертифікацію вмінь, кваліфікацію професійної компетпнтності після їх верифікації;

1.2. Акредитація, сертифікація вмінь, кваліфікація професійної компетпнтності членів Біржі;

1.2.  Акредитація організацій, які здійснюють деякі завдання Біржі на аутсорсингу;

1.4. Навчання та консультування з діяльності Біржі для потенційних та дійсних її членів.

1.3. Експертиза будівельно-технічна та/або будівельно-економічна;

1.4. Медіація суперечок між членими Біржі;

1.7. Інформування (збору, аналітичної обробки та реалізація інформації) щодо ринку будівництва, ремонту, відповідних матеріалів, механізмів, обладнання та проведення торгів на Біржі;

1.8. Надання «брокерських місць» – відповідного программного забезпечення та його супровіду;

1.9. Інжиниринг, моніторинг та консультування з виконання угод, зареєстрованих на Біржі;

1.10. Інженерне консультування учасників Біржі та інших осіб;

1.11. Фінансове гарантування та страхування виконання угод, зареєстрованих на Біржі;

1.12. Онлайн торги відповідними угодами та їх реєстрація на Біржі;

1.12. Маркетингові дослідження сегмантів будівельного ринку та маркетингово просування Біржі;

1.14. Маркетинг та реклама Біржі.

 

2. Структура органів управління Біржі:

2.1. Загальні збори Біржі – вищий орган управління Біржі, участь в якому з правом ухвального голосу беруть усі члени Біржі;

2.2. Правління Біржі, яке очолює голова Правління, – виконавчий орган Біржі;

2.3. Ревізійна комісія – орган контролю Біржі;

2.4. Спостережна рада (у разі утворення) – к орган спостереження за дотриманням Статуту;

2.5. Постійні комісії Біржі (лістингу, котирування, маклериату, клірингу, страхування, арбітражу, інформування, розвитку) – консультативні, комплаєнсні органи Біржі.

 

3. Структура фондів Біржі:.

3.1. Пайовий (статутний) фонд – майно Біржі, що формується за рахунок паїв (у тому числі додаткових) членів та асоційованих членів Біржі.

3. 2 Неподільний фонд створюється в обов’язковому порядку і формується за рахунок вступних та членських внесків членів Біржі. Цей фонд не може бути розподілений між членами Біржі та використовується для гарантування забовьязать Біржі. Порядок відрахувань до неподільного фонду частини доходу визначається загальними зборами Біржі.

3.3. Резервний фонд створюється за рахунок членських внесків та відрахувань від доходу Біржі, перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших не заборонених законом надходжень для покриття можливих втрат (збитків).

3.4. Фонд розвитку формується за рахунок відрахувань від фінансового результату (прибутку) Біржі, що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, а також за рахунок інших не заборонених законодавством надходжень. Кошти фонду розвитку, а також майно, придбане за рахунок таких коштів, не можуть бути розподілені між членами Біржі.

3.5. Спеціальний фонд створюється за рахунок цільових внесків членів Біржі та інших передбачених законом надходжень для забезпечення її статутної діяльності і використовується за рішенням органів управління Біржі. Спеціальний фонд може поділятися на цільові фонди (далі цільові фонди), які наповнюються за рахунок цільових відповідних внесків членів Біржі та інших передбачених законом надходжень для забезпечення його Статутної діяльності.
Біржа створює наступні цільові фонди:

3.5.1.  Фонд роялті – для оплати використання Біржею інтелектуальної власності:
1) засновників Біржі;
2) розробників стандартів та процесів, процедур та регламентів Біржі;
3) розробників документів Біржі (стандартів робіт, послуг, контрактів, процесів, правил);
4) розробників необхідних Біржі IT, онлайн, веб ресурсів;
5) розробників процедур, стандартів та засобів рекрутингу, сертифікації на навчання.

3.5.2.  Фонд  розробки засобів Біржі – для фінансування розробки необхідних засобів:
1) стандартів та процесів, процедур та регламентів Біржі;
2) стандартів робіт, послуг, контрактів Біржі;
3) IT, онлайн, вебресурсів;4) процедур, стандартів та засобів рекрутингу, сертифікації на навчання.

3.5.3.  Фонд досліджень – для фінансування досліджень:
1) проблем технологій створення нових продуктів, технологій, засобів маркетингу та менеджменту в будівництві та роботі Біржі;
2) маркетингових та котирувальних у будівництві в різних регіонах та сезонах.

3.5.4.  Фонд маркетингу Біржі – для розробки та втілення стратегії маркетингу Біржі.

3.5.5. Фонд оплати праці Біржі – для оплати праці співробітників Біржі

4. Структура секцій Біржі
за видами підрядів та об’єктів будівництва

Comments are closed.