Страхування

1. Система комплексного страхування на Біржі включає наступні
види і умови страхування об’єкта будівництва на всіх етапах його життєвого циклу за полісами:

1) PRCP (professional responsibility for the construction project) страхування професійної відповідальності відповідних осіб за об’єкт будівництва.

2) CAR (Contractors All Risks), який забезпечує захист всіх матеріалів, підсобних приміщень на будівельному майданчику, обладнання підрядника, інструментів працівників, будівель і зовнішніх складів, витрат на ліквідацію аварій;

3) EAR (Erection Al Rick) покриває всі ризики монтажу;

4) CPM (Contractor’s Plant and Machinery Insurance) страхування будівельних механізмів і машин;

5) TPL (Third Party Liability) відшкодування відповідальності перед третіми особами;

6) DS (Delay in Start-up) відшкодування збитків, пов’язаних із затримкою запуску об’єкта будівництва.

2. Умови цих полісів узгоджені з основними перестрахувальниками будівництва у ЕС.

3. Страхування за цими полісами здійснюють страхові компанії, які:

мають облігаторне перестрахування за ними у перестраховиків ЕС;

акредитовані Біржею.

Comments are closed.