Закони

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про будівельні норми»

Закон України «Про енергозбереження»

Закон України «Про архітектурну діяльність»

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

Закон України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»

Закон України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва»

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»

Закон України «Про основи містобудування»

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Закон України від 17 січня 2017 року N 1817-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності»

Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»

Закон України «Про ринок електричної енергії»

Comments are closed.