Кліринг

Кліринг на Біржі – процедура здійснення фізичними або юридичними особами розрахунків (неттінгу) за власними зобов’язаннями та за зобов’язаннями перед ними, які виникають на Біржі.

Кліринг на Біржі у формі неттінгу:

не потребує ліцензії, згідно п. 9 ст. 59 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» № 738-IX, від 19.06.2020.

здійснюють банки, акредитовані Біржею, з застосуванням системи ведення рахунків її членів, послуг рахунків ескроу та акредитивів, згідно угод,  погоджених Біржею.

Кліринг на Біржі здійснюється для забезпечення банком разом з Біржею
гарантій своєчасних розрахунків.

Банк забезпечує своєчасні розрахунки та послуги рахунків ескроу, банківської гарантії та акредитивів, а
Біржа – організацію своєчасного та об’єктивного розгляду суперечок,  щодо підписання відповідних актів для отримання коштів з цих рахунків.

Гарантії розрахунків на Біржі забезпечуються за схемою їх забезпечення.

Comments are closed.