Пропозиція банкам співпраці з клірингу

«УНІВЕРСАЛЬНА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА»
01601, м. Київ, вулиця Печерський узвіз, будинок 3, офіс 403.
https://ubib.in.ua/

Голові правління банку

Пропозиція про співпрацю з організації онлайн-акредитиву підряду

Виходячи із Вашого авторитету на ринку банківських послуг, в тому числі для будівельної галузі, звертаємося до Вас з пропозицією стати розрахунковою палатою «Універсальної будівельно-інвестиційної біржі» (УБІБ) на договірних умовах для отримання потоку клієнтів та зростання доходів, що забезпечується завдяки мінімальним комерційним та ціновим ризикам учасників будівництва всіма атрибутами біржі, а саме:
а) лістингом підрядників, який забезпечується їх сертифікацією та моніторингом їх робіт;
б) стандартами якості робіт та матеріалів, процедур та контрактів;
в) котируванням – складання кошторисів проєктів згідно нормативів, регіональних та сезонних цін та розцінок;
г) онлайн-аукціонами на знижки від кошторисів форвардних контрактів;
д) клірингом, як фінансової гарантії виконання угод сторонами;
е) експертизою та страхуванням (за полісами CAR, EAR, CPM, TPL, DS) виконання будівельних робіт;
ж) арбітражем – третейським судом біржі з вибором замовниками суддів та судових експертів біржі з їх реєстру, затвердженого учасниками біржі.

На першому етапі впровадження клірингу сторін договору підряду просимо розглянути можливість здійснення послуг онлайн акредитиву підряду за яким банк за дорученням замовника підряду (платника) резервує на термін суму, яка обумовлена у договорі підряду, для її оплати підряднику (бенефіціару) та оплачує йому відповідні суми за е-актами виконаних робіт та/або е-рахунками-фактури, підписаними ЕЦП підрядником, замовником (клієнтами банку) або експертами з їх реєстру, погодженого сторонами підряду.

Діючі умови акредитиву універсальні та суттєво знижують фінансові ризики, але за дослідженнями аналітиків, мають низький попит у МСБ за низки причин, а саме:

1) складні умови договору на послуги акредитиву тому, що в ньому пропонується широкий вибір різних видів та можливостей акредитиву, які необхідно клієнтам спочатку з’ясувати, а потім зробити їх вибір;

2) великі питомі витрати часу на перемовини з менеджерами банку для узгодження умов договору з акредитиву для його укладання;

3) складна процедура та великі витрати часу для оплати за акредитивом тому, що необхідно:
а) надати банку документи, що підтверджують виконання договору підряду між власником (платником) акредитиву та його бенефіціаром (одержувачем), підписані сторонами та/або експертами, погодженими ними, на яке витрачається багато робочого часу;
б) банку перевірити відповідність наданих документів умовам договору підряду та акредитиву, на що витрачається робочий час його менеджерів та що затримує оплату за акредитивом;

4) великі питомі витрати грошей, для МСБ – для власника (платника) акредитиву та його бенефіціару (одержувачу) на відкриття, авізування, оплату та закриття акредитиву (наприклад, для сум акредитиву 50000 грн. витрати на послуги акредитиву складають більш 2%).

Для банка послуга акредитиву для МСБ має великі питомі операційні витрати, а тому й великий відсоток на її здійснення.

З метою зниження операційних витрат послуги акредитиву та складності її отримання для МСБ в будівельній галузі пропонуємо організувати онлайн акредитив підряду шляхом застосування:

1) договору приєднання до стандартного договору покритого, безвідкличного, трансферабельного акредитиву для стандартизованих договорів підряду (умови договору приєднання до акредитиву  підряду у додатку та на сайті біржі);

2) онлайн-заявки на акредитив підряду, у якій у стандартних полях:
а) визначаються сума та термін дії акредитиву;
б) вказуються назви та «підтягуються» з реєстру клієнтів банку їх реквізити з ЕЦП замовника підряду (платника) та підрядника (одержувача) сум з акредитиву;
в) визначаються назви та ЕЦП експертів, погоджених сторонами договору підряду;

3) комп’ютерних програм CRM з автоматизацією процесів для онлайн взаємодії з замовниками акредитиву та учасниками підряду.

Виконавчий директор УБІБ                                         Охременко А.В.

Виконавець Охременко С.В.

svokhremenko@gmail.com тел: 380668439383 (Viber, WhatsApp)

Comments are closed.