Паспорт підряду будівництва

Місто Договір підряду № Дата
Вид об’єкта
Етап жит циклу
Локація об’єкта
Площа забудови
Площа будівлі
Протяжність 
Висота будівлі
Вид будівництва
Вид підряду
Клас наслідків (відповідальності)
Дозвіл на початок
Дата початку
Термін робіт
Сума договору
Сума гарантії 
Термін гарантії 
Умови підряду посилання на стандарт базових угод, які є невід’ємною частиною договору 
Роль у підряді Назва, № ФІП керівника Тел E-mail Дозвіл, сертифікат Термін гарантій Сума гарантій Посилання на поліс
Замовник
Підрядник
Проектуальник
Постачальник
Механізатор
Страховик
Інженер           автор-нагляду
 Інженер   технагляду
Інженер з експлуатації
Інженер-консультант
Додатки
1. Містобудівні умови та обмеження щодо об’єкта Посилання
2. Технічні умови будівництва об’єкта
3. Проекти:
1) ПОБ – проект організації будівництва;
2) ПрПР – проект підготовчих робіт;
3) ПВР – проект виконання робіт.
4. Кошториси:
1) Локальні кошториси;
2) Інтегральний кошторис.
5. Графіки:
1) Календарний графік виконання робіт на об’єкті будівництва (підготовчих та основних за їх етапами);
2) Графік поставки Підрядником на об’єкт будівництва конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування;
3) Графік передачі Замовником Підряднику матеріалів, обладнання та устаткування;
4) Графік руху основних будівельних машин на об’єкті будівництва;
5) Графік руху робочих кадрів на об’єкті будівництва;
6) Графік контролю виконання прихованих робіт та важливих конструкцій;
7) Графік контролю етапів робіт;
8) Графік руху робочих кадрів на об’єкті будівництва
9) План (графік) фінансування будівництва (поставки товарів, послуг та виконання робіт).
6. Формуляри виконавчої документації згідно ДБН А.3.1-5:2016:
1) Загальний журнал робіт;
2) Спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в ПОБ;
3) Журнал авторського нагляду відповідно до ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014
4) Журнал з науково-технічного супроводу відповідно до ДБН В.1.2-5;
5) Акти на закриття прихованих робіт;
6) Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;
7) Е-журнал персоніфікації за об’ємом робіт.
7. Договори страхування:
7.1. Підрядника:
1) об’єкта будівництва;
2) будівельно-монтажних робіт;
3) майна на об’єкті будівництва;
4) життя персоналу;
5) професійної відповідальності працівників.
7.2. Проектувальника:
а) професійної відповідальності працівників;
б) професійної відповідальності інженера авторського нагляду.
7.3. Замовника та Експлуатаційника:
1) експлуатації об’єкта будівництва;
2) професійної відповідальності:
а) інженера технагляду;
б) інженера з експлуатації.
в) інженера-консультанта
8. Умови банківської гарантії оплати Замовником Підряднику, складеної за формуляром
Реквізити Замовника Підрядника
Найменування
ИНН
Юр адреса
Рахунок
ФІП повноважної особи
що діє на підставі
Підпис повноважної особи

Comments are closed.