Брокер

1. Брокерпомічник-консультант на Біржі – юридична або фізична особа, акредитована Біржею, яка виконує консультування та виконання доручень членів Біржі.

2. Брокер отримує винагороду, як відсоток від суми угод, укладених за договором доручення та/або фіксованої сумі згідно прейскуранту послуг консалтингу, згідно формуляру. Діяльність брокера на Біржі заснована на договорі доручення, комісії або на послуги консалтингу (консультацій та супроводу угод), форми яких затверджені Біржою.

3. Види брокерів, що діють на Біржі залежать від сфери їх посередницької діяльності, а саме:

1) Біржові брокери – посередники між Біржою та всіма її учасниками, вони презентують умови Біржі та здійснюють консалтинг щодо торів на неї;

2) Будівельні брокери – посередники між замовниками та підрядниками, які здійснюють їх консалтинг на всіх етапах життєвого циклу будівництва;

3) Страхові брокери – посередники між страховиками та страхувальниками, які здійснюють їх консалтинг з страхування у будівництві;

4) Фрахтові брокери – посередники між орендарями та орендодавцями будівельних машин та механізмів;

5) Кредитні брокери – посередники між кредиторами та позичальниками у будівництві;

6) Бізнес брокери – посередники між інвесторами та власниками будівництва та/або бізнесу;

7) Сервейінг брокери – посередники між всіма учасниками будівництва на всіх етапах його життєвого циклу (в будівельній сфері їх називають інженерами-консультантами).

4. Види послуг брокерів на Біржі  – це онлайн або письмове консультування, редагування та/або складання документів, укладання та/або супровід угод за дорученням клієнтів, сфера яких залежать від їхніх статусів. Склад послуг брокерів за їх видами наведено у таблиці.

5. Сфери послуг будівельних та сервейінг брокерів на Біржі мають вичерпний їх перелік, який визначається в залежності від етапів життєвого циклу та видів будівництва, а саме:

1) нове будівництво;

2) реконструкція;

3) капітального ремонту;

4) авторського ремонту.

6. Брокери, які діють на Біржі – особи акредитовані Біржою за відповідним видом брокерів та відповідною секцією Біржі, профілі та портфоліо яких знаходиться у реєстрі брокерів Біржі.

7. Для забезпечення якості роботи брокерів на Біржі здійснюється:
– постійний моніторинг їх діяльності;
–  сертифікація їх рівня професійної компетентності.

8. Розцінки послуг брокерів публікуються у їхніх е-профілях на сайті Біржі згідно формуляру прейскуранту послуг брокерів, затвердженого Біржею. Конкретні розцінки Брокера визначаються у додатку, складеному згідно з цим формуляром, до договору з його клієнтом.

Comments are closed.