Брокер

1. Брокер (від англ. Broker – посередник) на Біржі – юридична або фізична особа, що виконує посередницькі функції між членами Біржі.

2. Брокер отримує винагороду як комісійних від суми угоди чи фіксованої сумі Діяльність брокера на Біржі заснована на договорі доручення, комісії або на послуги консалтингу (консультацій та супроводу угод), форми яких затверджені Біржою.

3. Категорії брокерів, що діють на Біржі:

1) Біржові брокери – посередники між Біржою та всіма її учасниками, вони презентують умови Біржі та здійснюють консалтинг щодо торів на неї;

2) Будівельні брокери – посередники між замовниками та підрядниками, які здійснюють їх консалтинг на всіх етапах життєвого циклу будівництва;

3) Страхові брокери – посередники між страховиками та страхувальниками, які здійснюють їх консалтинг з страхування у будівництві;

4) Фрахтові брокери – посередники між орендарями та орендаторами будівельних машин та механізмів;

5) Кредитні брокери – посередники між кредиторами та позичальниками у будівництві;

6) Бізнес брокери – посередники між інвесторами та власниками будівництва та/або бізнесу;

7) Сервейінг брокери – посередники між всіма учасниками будівництва на всіх етапах його життєвого циклу.

4. Спеціалізації та функції будівельних та сервейінг брокерів на Біржі в залежності від видів та етапів життєвого циклу будівництва:

1) нове будівництво;

2) реконструкція;

3) капітального ремонту;

4) авторського ремонту.

4. Брокери, які діють на Біржі – особи акредитовані Біржою за відповідною категорією брокерів, профілі та портфоліо яких знаходиться у реєстрі брокерів Біржі.

5. Для забезпечення якості роботи брокерів на Біржі здійснюється:

– постійний моніторинг їх діяльності;

–  сертифікація їх рівня професійної компетентності.

Comments are closed.