Функції брокера при реконструкції

Основні функції брокера реконструкції відповідно до етапів життєвого циклу
будівельного об’єкта
Назва етапу Зміст роботи брокера реконструкції на етапі життєвого циклу об’єкта
1. Поперед інвестиційний етап Етап маркетингу та планування інвестицій і будівництва включає  послуги брокера реконструкції з консалтингу з наступних питань
1) З’ясування призначення, потреб та необхідності реконструкції;
2) Бенчмаркетинг (аналіз аналогів та конкурентів за основними параметрами з метою визначення найкращого для своєї реконструкції);
3) З’ясування основних характеристик реконструкції (містобудівних, об’ємно-просторових, архітектурних, конструктивних, технічних та технологічних);
4) Визначення класу відповідальності та категорії складності об’єкту реконструкції;
5) Прогнозування можливих містобудівних умов та обмежень, технічних умов та їх вартості та строків отримання та виконання;
6) Прогнозування вартості, строків здійснення реконструкції (та його реалізації для об’єктів невиробничого призначення);
7) Прогнозування вартості технічної експлуатації об’єкта реконструкції;
8) Прогнозування ризиків здійснення та експлуатації об’єкта реконструкції;
9) Прогнозування можливого інвестування та/або кредитування реконструкції;
10) Складання бізнес-плану реконструкції;
11) Складання ТЗ на поперед проєктний інжиніринг.
2. Поперед проєктний етап Поперед проєктний етап включає  послуги брокера реконструкції з консультування або вирішення за дорученням наступних питань
1) Вибору дозволеного використання додаткової та/або зміна цільвого призначення земельної ділянки 
2) Придбання та державна реєстрація та/або перереєстрація прав на земельну додаткову ділянку  (покупка, оренда, безстрокове користування);
3) Отримання кадастрового паспорта нової земельної ділянки;
4) Отримання містобудівних умов та орбмежень для об’єкту рекострукції;
5) Проведення топографічної зйомки ділянки або отримання геодезичної основи;
6) Отримання додаткових технічних умов на підключення до мереж інженерно-технічного забезпечення об’єкта;
7) Отримання Містобудівного плану земельної ділянки;
8) Отримання інших вихідних даних від замовника;
9) Розробка техніко-економічного обґрунтування – ТЕО або ТЕР- техніко-економічного розрахунку;
10) Складання завдання на проектування та заявки на біржові торги з підряду на проектно-вишукувальні роботи
3.Проєктування Етап проектування включає послуги брокера реконструкції з консультування з наступних питань
1) Проведення додаткових інженерних вишукувань, державна експертиза їх результатів;
2) Розроблення проектної документації відповідно до договору і завданням на проектування;. 
Обов’язковий склад проекту визначено законодавством, а проектна документація для відповідних класів відповідальності та категорій складності об’єктів складається з відповідного набору наступних документів:
а) ТЕО або ТЕР;
б) ескізний проєкт (ЕП);
в) проєкт (П) (Проект організації будівництва – ПОБ, проект виконання підготовчих робіт – ПВпР, проект виконання робіт – ПВР);
г) робочий проєкт (РП);
д) робоча документація (Р).
3) Державної експертизи проектної документації в встановлених законом випадках, затвердження проекту замовником;
4) Розробки тендерної документації, підготовка та проведення конкурсів або аукціонів на виконання будівельно-монтажних робіт, поставку обладнання та інші роботи та послуги;
5) Складання додатків до договору підряду та заявки на біржові торги з підряду на будівельні роботи
Етап будівництва включає послуги брокера реконструкції консультування з наступних питань
4. Будівництво 1) Отримання дозволу на реконструкцію об’єкта;
2) Укладання договорів з підрядними організаціями, з постачальниками обладнання, буд-техніки та матеріалів, з страховиками;
3) Розгортання підготовчих робіт, які діляться на:
а) поза-майданчикові (прокладка доріг і зовнішніх комунікацій, спорудження будівельної бази, влаштування житла або вахтового селища будівельників і ін.);
б) внутрішньо майданчикові (знесення будівель, вирубка лісу, перекладка комунікацій, планування майданчики, розбивка сітки осей будівель і ін.);
4) Організації поставки  і приймання технологічного обладнання (в основному для виробничих підприємств);
5) Організації виконання основних робіт по зведення об’єкта, до яких відносяться:
а) будівельні роботи (загально-будівельні, спеціальні будівельні роботи і монтаж інженерних систем);
б) монтажні роботи (монтаж технологічного обладнання);
в) пусконалагоджувальні роботи;
г) ремонтно-будівельні та ремонтно-реставраційні роботи;
6) Забезпечення безпеки ведення робіт;
7) Проведення контролю якості робіт, матеріалів і конструкцій, авторського та технічного нагляду, з ведення геодезичного контролю (у разі необхідності );
8) Проведення гарантійного випробування встановленого обладнання (уразі необхідності );
9) Веденню виконавчої документації, складанню проектно-технологічної документації (ПВР-Проект виконання робіт)
10) Проведення приймання виконаних робіт і перевірка повного пакету документів на здачу об’єкта будівництва в експлуатацію в цілому.
Етап експлуатації будівель і споруд включає послуги брокера реконструкції консультування з наступних питань
5. Експлуатація будівель і споруд 1. Поперед-експлуатаційної підготовки об’єкта, що включає:
1) організацію виявлення будівельних дефектів і їх усунення протягом гарантійного терміну
2) організацію виявлення незручностей у технічній експлуатації та організація їх усунення
2. Постійна експлуатація будівельних об’єктів, яка поділяється на фази:
1) технічної експлуатації будівель і споруд;
2) капітальних і поточних ремонтів;
3) модернізації або технічного переозброєння (для виробничих об’єктів);
4) реконструкції та реставрації.
3. Управління експлуатацією будівель, де основними напрямками такого інжинірингу є:
1) технічна експлуатація будівель (ремонт, обслуговування інженерних систем, прибирання, видалення відходів і ін.);
2) управління розміщенням персоналу, підрозділів, орендарів (для житлових будинків – організація побутових послуг) і ін.;
3) організація обслуговування (благоустрій ділянки, охорона навколишнього середовища, організація дозвілля);
4) охорона об’єкта, управління доступом в приміщення.
6. Ліквідація об’єкта Етап ліквідації об’єкта включає послуги брокера будівництва або реконструкції консультування з наступних питань
Ліквідація (знесення) об’єкта включає наступні заходи:
1) упевнитися, що будівля не є пам’яткою культури чи архітектури;
2) зупинка виробництва, юридична ліквідація підприємства (для виробничих об’єктів);
3) розселення мешканців з надання компенсації або другого житла (для житлових будинків);
4) відключення технологічних комунікацій, систем інженерно-технічного забезпечення;
5) обстеження об’єкта, отримання висновку щодо можливості знесення;
6) складання проекту організації робіт по знесенню або демонтажу об’єктів капітального будівництва;
7) організація робіт по демонтажу і знесення конструкцій об’єкта;
8) організація вивезенні сміття, утилізації або захоронення відходів;
9) виконання проекту і організація робіт по рекультивації майданчика (якщо нове будівництво не передбачається).

Comments are closed.