Функції брокера при авторському ремонті

Основні функції брокера авторського ремонту приміщень відповідно до етапів життєвого циклу будівельного об’єкта
Назва етапу Зміст роботи брокера авторського ремонту на етапі життєвого циклу об’єкта
1. Поперед інвестиційний етап Етап маркетингу та планування авторського ремонту приміщень включає послуги брокера авторського  ремонту з консалтингу з наступних питань
1) З’ясування потреб та цінового рівня авторського ремонту;
2) Бенчмаркетинг дизайну приміщень (аналіз аналогів за основними параметрами з метою визначення найкращого для свого);
3) Прогнозування можливих дизайну приміщень об’єкта;
4) Прогнозування вартості, термінів здійснення авторського ремонту;
5) Прогнозування вартості технічної експлуатації об’єкта після авторського ремонту;
6) Прогнозування ризиків здійснення авторського ремонту та експлуатації об’екта після нього;
7) Прогнозування можливого інвестування та/або кредитування авторського ремонту;
8) Складання бізнес-плану авторського ремонту;
9) Складання ТЗ на поперед проєктний інжиніринг з авторського ремонту.
2. Поперед проєктний етап Поперед проєктний етап включає  послуги брокера авторського  ремонту з консультування або вирішення за дорученням наступних питань
1) Організації обстеження об’єкта нерухомості для з’ясування його технічного стану та можливостей;
2) Організація вибору стилей та /або зразків дизайн-проектів для завдання на проєктування;
3) Складання завдання на дизайн-проєктування авторського ремонту та заявки на біржові торги з підряду на проєктно-дизайнерські роботи
3.Проєктування Етап проєктування включає послуги брокера авторського ремонту з консультування з наступних питань
1) Проведення додаткових інженерних обстежень об’єкта нерухомості;
2) Розроблення проєктної документації відповідно до договору і завданням на дизайн-проєкт;. 
Обов’язковий склад проєкту 
а) дзайн-проєкт;
б) робоча документація (Р) (план-графік постачання матеріалів, виконання робіт та їх оплати, кошторис авторського ремонту).
4) Розробки тендерної документації, підготовки та проведення конкурсів або аукціонів на виконання дизайнерських та ремонтно-будівельних робіт, поставку обладнання та інші роботи та послуги;
5) Складання додатків до договору підряду та заявки на біржові торги з підряду на авторський ремонт.
Етап будівництва включає послуги брокера авторського  ремонту консультування з наступних питань
4. Будівництво 1) Отримання дозволу на початок авторського ремонту об’єкта;
2) Укладання договорів з підрядними організаціями, з постачальниками обладнання та матеріалів, з страховиками;
3) Розгортання підготовчих робіт;
4) Організації поставки і приймання  необхідного обладнання та матеріалів;
5) Організації виконання основних робіт на об’єкті, до яких відносяться:
а) будівельні роботи (загально-будівельні, спеціальні будівельні роботи і налаштування  інженерних систем);
б) монтажні роботи (монтаж технологічного обладнання);
в) пусково-налагоджувальні роботи;
г) ремонтно-будівельні та ремонтно-реставраційні роботи;
6) Забезпечення безпеки ведення робіт;
7) Проводення  контролю якості робіт, матеріалів і конструкцій, авторського та технічного нагляду;
8) Проведення гарантійного випробування встановленого обладнання (у разі необхідності );
9) Веденню виконавчої документації, складанню проєктно-технологічної документації (ПВР-Проєкт виконання робіт)
10) Проведення приймання виконаних робіт і перевірка повного пакету документів на здачу об’єкта будівництва в експлуатацію в цілому.
Етап експлуатації приміщень включає послуги брокера авторського  ремонту консультування з наступних питань
5. Експлуатація будівель і споруд 1. Поперед-експлуатаційної підготовки об’єкта, що включає:
1) організацію виявлення будівельних дефектів і їх усунення протягом гарантійного терміну;
2) організацію виявлення незручностей у технічній експлуатації та організація їх усунення.
2. Постійної експлуатації будівельних об’єктів, яка поділяється на фази:
1) технічної експлуатації приміщень та систем їх комунікацій;
2) капітальних і поточних ремонтів приміщень та систем їх комунікацій;;
3) модернізації або технічного переозброєння приміщень;
4) реконструкції та реставрації.
3. Управління експлуатацією приміщень, де основними напрямками такого інжинірингу є:
1) технічна експлуатація приміщень (ремонт, обслуговування інженерних систем, прибирання, видалення відходів і ін.);
2) управління розміщенням персоналу, підрозділів, орендарів (для житлових будинків – організація побутових послуг) і ін.;
3) охорона приміщень, управління доступом в приміщення.

Comments are closed.