Функції брокера при капітальному ремонті

Основні функції брокера капітального ремонту відповідно до етапів життєвого циклу будівельного об’єкта
Назва етапу Зміст роботи брокера капітального ремонту на етапі життєвого циклу об’єкта
1. Поперед інвестиційний етап Етап маркетингу та планування капітального ремонту включає  послуги брокера капітального ремонту з консалтингу з наступних питань
1) З’ясування потреб та необхідності у капітальному ремонті;
2) Бенчмаркетинг дизайну (аналіз аналогів за основними параметрами з метою визначення найкращого для свого);
3) Прогнозування можливих інженерних рішень з енергоефективності об’єкта;
4) Прогнозування вартості, термінів здійснення капітального ремонту;
5) Прогнозування вартості технічной експлуатації об’єкта після капітального ремонту;
6) Прогнозування ризиків здійснення капітального ремонту та експлуатації об’екта після нього;
7) Прогнозування можливого інвестування та/або кредитування капітального ремонту;
8) Складання бізнес-плану капітального ремонту;
9) Складання ТЗ на поперед проєктний інжиніринг з капітального ремонту.
2. Поперед проєктний етап Поперед проєктний етап включає  послуги брокера капітального ремонту з консультування або вирішення за дорученням наступних питань
1) Організації обстеження об’єкта нерухомості для з’ясування його технічного стану;
2) Отримання додаткових технічних умов на підключення до мереж інженерно-технічного забезпечення об’єкта (у разі їх потреби);
3) Редізайну об’єкта нерухомості;
4) Складання завдання на проєктування капітального ремонту та заявки на біржові торги з підряду на проєктно-дизайнерські роботи
3.Проєктування Етап проєктування включає послуги брокера капітального ремонту з консультування з наступних питань
1) Проведення додаткових інженерних обстежень об’єкта нерухомості;
2) Розроблення проєктної документації відповідно до договору і завданням на дизайн-проєкт;. 
Обов’язковий склад проєкту 
а) дзайн-проєкт;
б) проєкт (П) (проєкт виконання підготовчих робіт – ПВпР, проєкт виконання робіт – ПВР);
в) робоча документація (Р) (план-графік поставки матеріалів, виконання робіт та їх оплати, кошторис авторського ремонту).
3) Державної експертизи проєктної документації в встановлених законом випадках, затвердження проєкту замовником;
4) Розроблення тендерної документації, підготовки та проведення конкурсів або аукціонів на виконання ремонтно-будівельних робіт, поставку обладнання та інші роботи та послуги;
5) Складання додатків до договору підряду та заявки на біржові торги з підряду на ремонтно-будівельні роботи
Етап будівництва включає послуги брокера капітального ремонту консультування з наступних питань
4. Будівництво 1) Отримання дозволу на початок капітального ремонту об’єкта;
2) Укладання договорів з підрядними організаціями, з постачальниками обладнання, буд-техніки та матеріалів, з страховиками;
3) Розгортання підготовчих робіт;
4) Організації поставки і приймання  необхідного обладнання та матеріалів;
5) Організації виконання основних робіт на об’єкті, до яких відносяться:
а) будівельні роботи (загально-будівельні, спеціальні будівельні роботи і ремонт інженерних систем);
б) монтажні роботи (монтаж технологічного обладнання);
в) пусково-налагоджувальні роботи;
г) ремонтно-будівельні та ремонтно-реставраційні роботи;
6) Забезпечення безпеки ведення робіт;
7) Проведення  контролю якості робіт, матеріалів і конструкцій, авторського та технічного нагляду;
8) Проведення гарантійного випробування встановленого обладнання (у разі необхідності );
9) Ведення виконавчої документації, складанню проєктно-технологічної документації (ПВР-Проєкт виконання робіт)
10) Проведення приймання виконаних робіт і перевірка повного пакету документів на здачу об’єкта будівництва в експлуатацію в цілому.
Етап експлуатації будівель і споруд включає послуги брокера капітального ремонту консультування з наступних питань
5. Експлуатація будівель і споруд 1. Поперед-експлуатаційної підготовки об’єкта, що включає:
1) організацію виявлення будівельних дефектів і їх усунення протягом гарантійного терміну;
2) організацію виявлення незручностей у технічній експлуатації та організація їх усунення;
2. Постійної експлуатації будівельних об’єктів, яка поділяється на фази:
1) технічної експлуатації (змісту) будівель і споруд;
2) капітальних і поточних ремонтів;
3) модернізації або технічного переозброєння (для виробничих об’єктів);
4) реконструкції та реставрації.
3. Управління експлуатацією будівель, де основними напрямками такого інжинірингу є:
1) технічна експлуатація будівель (ремонт, обслуговування інженерних систем, прибирання, видалення відходів і ін.);
2) управління розміщенням персоналу, підрозділів, орендарів (для житлових будинків – організація побутових послуг) і ін.;
3) організація обслуговування (благоустрій ділянки, охорона навколишнього середовища, організація дозвілля);
4) охорона об’єкта, управління доступом в приміщення.
6. Ліквідація об’єкта Етап ліквідації об’єкта включає послуги брокера будівництва або реконструкції консультування з наступних питань
Ліквідація (знесення) об’єкта включає наступні заходи:
1) упевнитися, що будівля не є пам’яткою культури чи архітектури;
2) зупинка виробництва, юридична ліквідація підприємства (для виробничих об’єктів);
3) розселення мешканців з надання компенсації або другого житла (для житлових будинків);
4) відключення технологічних комунікацій, систем інженерно-технічного забезпечення;
5) обстеження об’єкта, отримання висновку щодо можливості знесення;
6) складання проєкту організації робіт по знесенню або демонтажу об’єктів капітального будівництва;
7) організація робіт по демонтажу і знесення конструкцій об’єкта;
8) організація вивезенні сміття, утилізації або захоронення відходів;
9) виконання проєкту і організація робіт по рекультивації майданчика (якщо нове будівництво не передбачається).

Comments are closed.