Функції брокерів у новому будівництві

Основні функції брокера нового будівництва відповідно до етапів життєвого циклу будівельного об’єкта
Назва етапу Зміст роботи брокера будівництва (нове будівництво) будь-якого об’єкта на етапі життєвого циклу 
1.Поперед інвестиційний етап Етап маркетингу та планування інвестицій і будівництва включає  послуги брокера-будівництва з консалтингу з наступних питань
1) З’ясування призначення, потреб та необхідності будівництва;
2) Бенчмаркетинг (аналіз аналогів та конкурентів за основними параметрами з метою визначення найкращого для свого об’єкта будівництва);
3) З’ясування основних характеристик будівництва (містобудівних, об’ємно-просторових, архітектурних, конструктивних, технічних та технологічних);
4) Визначення класу наслідків (відповідальності) об’єкту будівництва;
5) Прогнозування можливих містобудівних умов та обмежень, технічних умов, визначення їх вартості, строків отримання та виконання;
6) Прогнозування вартості, строків здійснення будівництва (та його реалізації для об’єктів невиробничого призначення);
7) Прогнозування вартості технічної експлуатації об’єкта будівництва;
8) Прогнозування ризиків здійснення та експлуатації об’єкта будівництва;
9) Прогнозування можливого інвестування та/або кредитування будівництва;
10) Складання бізнес-плану;
11) Складання ТЗ на поперед проєктний інжинирінг.
2. Поперед проєктний етап Поперед проєктний етап включає  послуги брокера-будівництва з консультування або вирішення за дорученням наступних питань
1) Вибору дозволеного використання земельної ділянки відповідно до Правил землекористування та забудови даного поселення;
2) Придбання та державна реєстрація прав на земельну ділянку відповідно до законодавства (покупка, оренда, безстрокове користування);
3) Отримання землевпорядної документації на земельну ділянку;
4) Отримання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкту будівництва;
5) Проведення топографо-геодезичної зйомки ділянки, інженерно-геологічних вишукувань;
6) Отримання технічних умов на підключення до мереж інженерно-технічного забезпечення об’єкта;
7) Отримання документів які дозволяють експлуатувати земельну ділянку;
8) Отримання інших вихідних даних від замовника;
9) Розробка прогнозного техніко-економічного обґрунтуваня – ТЕО або ТЕР- техніко-економічного розрахунку;
10) Складання завдання на проектування та заявки на біржові торги з підряду на проектні та вишукувальні роботи;
3.Проектування Етап проектування включає послуги брокера-будівництва з консультування з наступних питань
1) Проведення інженерних вишукувань;
2) Розроблення проектної документації відповідно до договору і завданням на проектування;. 
Обов’язковий склад проектної документації визначено нормативними вимогами,  складаєтся з відповідного набору нормативних вимог в залежності від класу наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва:
а) ТЕО або ТЕР;
б) ескізний проект (ЕП);
в) проект (П) 
г) робочий проект (РП);
д) робоча документація (Р).
3) Експертизи проектної документації в встановлених законом випадках, затвердження проектної документації замовником;
4) Розробки тендерної документації, підготовка та проведення конкурсів або аукціонів на виконання будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних робіт, поставку обладнання та інші роботи та послуги;
5) Складання  договору підряду, або окремих складових до договору підряду та заявки на біржові торги з підряду на проектні та будівельні роботи
Етап будівництва включає послуги брокера-будівництва консультування з наступних питань
4. Будівництво 1) Отримання дозволу на будівництво об’єкта;
2) Укладання договорів з підрядними організаціями, з постачальниками обладнання, буд-техніки та матеріалів, з страховиками;
3) Розгортання підготовчих робіт, які діляться на:
а) позамайданчикові (прокладка доріг і зовнішніх комунікацій, спорудження будівельної бази, влаштування житла або вахтового селища будівельників і ін.);
б) внутрішньо майданчикові (знесення будівель, вирубка лісу, перекладка комунікацій, планування майданчики, розбивка сітки осей будівель і ін.);
4) Організації поставки  і приймання технологічного обладнання (в основному для виробничих підприємств);
5) Організації виконання основних робіт по зведення об’єкта, до яких відносяться:
а) будівельні роботи (загально-будівельні, спеціальні будівельні роботи і монтаж інженерних систем);
б) монтажні роботи (монтаж технологічного обладнання);
в) пусконалагоджувальні роботи;
г) ремонтно-будівельні та ремонтно-реставраційні роботи;
6) Забезпечення безпеки ведення робіт;
7) Проведення  контролю якості робіт, матеріалів і конструкцій, авторського та технічного нагляду, з ведення геодезичного контролю;
8) Проведення гарантійного випробування встановленого обладнання (у разі необхідності );
9) Веденню виконавчої документації, складанню проектно-технологічної документації (ПВР-Проект виконання робіт)
10) Проведення приймання виконаних робіт і перевірка повного пакету документів на здачу об’єкта будівництва в експлуатацію в цілому.
Етап експлуатації будівель і споруд включає послуги брокера-будівництва консультування з наступних питань
5. Експлуатація будівель і споруд 1. Перед-експлуатаційної підготовки об’єкта, що включає:
1) організацію виявлення будівельних дефектів і їх усунення протягом гарантійного терміну
2) організацію виявлення незручностей у технічній експлуатації та організація їх усунення
2. Постійна експлуатація будівельних об’єктів, яка поділяється на фази:
1) технічної експлуатації (змісту) будівель і споруд;
2) капітальних і поточних ремонтів;
3) модернізації або технічного переозброєння (для виробничих об’єктів);
4) реконструкції та реставрації.
3. Управління експлуатацією будівель, де основними напрямками такого інжинірингу є:
1) технічна експлуатація будівель (ремонт, обслуговування інженерних систем, прибирання, видалення відходів і ін.);
2) управління розміщенням персоналу, підрозділів, орендарів (для житлових будинків – організація побутових послуг) і ін.;
3) організація обслуговування (благоустрій ділянки, охорона навколишнього середовища, організація дозвілля);
4) охорона об’єкта, управління доступом в приміщення.
6. Ліквідація об’єкта Етап ліквідації об’єкта включає послуги брокера-будівництва консультування з наступних питань
Ліквідація (знесення) об’єкта включає наступні заходи:
1) упевнитися, що будівля не є пам’яткою культури чи архітектури;
2) зупинка виробництва, юридична ліквідація підприємства (для виробничих об’єктів);
3) розселення мешканців з надання компенсації або другого житла (для житлових будинків);
4) відключення технологічних комунікацій, систем інженерно-технічного забезпечення;
5) обстеження об’єкта, отримання висновку щодо можливості знесення;
6) складання проекту організації робіт по знесенню або демонтажу об’єктів капітального будівництва;
7) організація робіт по демонтажу і знесення конструкцій об’єкта;
8) організація вивезенні сміття, утилізації або захоронення відходів;
9) виконання проекту і організація робіт по рекультивації майданчика (якщо нове будівництво не передбачається).

Comments are closed.