Рішення Ради про роялті

Рішення Ради Біржі

Про захист науково-технічної інформації та оплати відповідного роялті

З метою стимулювання створення та ринкового обігу науково-технічної інформації на Біржі,

враховуючи:

1) значимість для розвитку Біржі та ринку науково-технічної продукції;

2) відсутність дієвих засобів захисту інтелектуальної власності у формі науково-технічної інформації в Україні;

3) що науково-технічна інформація є товаром згідно з Законом України «Про науково-технічну інформацію» 

4) можливість організації ринкового обігу науково-технічної інформації як товару на товарній біржі згідно з законодавством України;

5) можливість захисту інтелектуальної власності у формі науково-технічної інформації шляхом надання їй на Біржі статусу комерційної таємниці згідно ст. 505 ЦК України, яка охороняється згідно ЦК, ГК та УК України;

6) відсутність спеціального Закону України про комерційну таємницю та захист науково-технічної інформації;

7) можливості деяких положень Закону України «Про авторське право та суміжні права», які можна застосувати до науково-технічної інформації,

Рада Біржі прийняла рішення:

1) Надавати статус науково-технічної інформації Біржі будь-якої інформації яка відповідає наступним критеріям:

а) вона подана особою до Біржі (її лістінгової комісії або до Ради Біржі) для її ринкового обігу на Біржі або для її використання Біржою;

б) вона є власністю особи, право на яку він доведе Біржі (її лістінгової комісії або Раді Біржі);

в) вона має комерційну цінність, яку власник доведе Біржі (її лістінгової комісії або Раді Біржі);

г) вона подана до Біржі у формі її опису, встановленій нею для науково-технічної інформації, що зберігає комерційну таємницю її змісту.

2. Створення та/або реалізація права на використання науково-технічної інформації здійснюється на основі договору, форма якого затверджується Радою Біржі, а підписаний договір реєструється в її маклеріаті.

3. Роялті за використання науково-технічної інформації, визнаної Біржою, виплачується її власнику (співвласникам):

а) згідно договору на її використання, зареєстрованому на Біржі;

б) не менше 5-ти відсотків доходу, який вона дозволяє генерувати її користувачу, якщо інше не встановлене у договорі на оплату роялті;

в) щоквартально, не пізніше місяця наступного кварталу за попередній, згідно розрахунків суми доходів її користувача, отриманих завдяки використання цієї інформації (обов’язки розрахунків та їх обґрунтування покладається на її користувача), а у випадку затримки користувач виплачує її власнику пеню у розмірі 0,1 % від несплаченої суми за кожний день затримки.

4. Статус комерційної таємниці науково-технічної інформації може бути надано їх при виконанні наступних умов:

1) її власник подав заявку Біржі про надання його науково-технічної інформації статусу комерційної таємниці;

2) науково-технічна інформація, визнана Біржою:

а) не входить у перелік відомостей, що не становить комерційної таємниці згідно Постанови КМУ від 9.08.1993 р. № 611;

б) є невідомою й не є легкодоступною для осіб, що звичайно мають справу з аналогічним видом інформації;

в) зберігатися у секретності її власником та користувачем за договором з її власником;

3) мати чіткий її опис, як додаток до договору роялті та перелік осіб її користувача, які її використовують та несуть відповідальність (майнову та кримінальну) за збереження її секретності.

5. Для визначення прав та обов’язків учасників ринкового обігу та використання науково-технічної інформації на Біржі застосовувати для всіх учасників (членів) Біржі відповідні положення Закону України «Про авторське право та суміжні права».

 

Голова Ради Біржі                                                      Охременко С.В.

Comments are closed.