Принципи Біржі з контролю якості 

1. Тотальності контролю якості – забезпечення об’єкта будівництва (об’єкта) експлуатаційними властивостями на всіх стадіях його життєвого циклу;

2. Прозорості стандартів та виконавчої документації з створення та експлуатації об’єкта;

3. Персоніфікованої відповідальності за кожний об’єм робіт та послуг на об’єкті;

4. Прозорості (відеозапис і веб публікація) виконання робіт, послуг та контролю їх якості;

5. Розділення ролей та владних повноважень контролю між експертами з авторського нагляду, технагляду, експлуатації та судовими експертами (експертами якості будівництва);

6. Незалежності та професійної відповідальності експертів якості будівництва за можливі збитки Замовника та Підрядника;

7. Незалежності та професійної відповідальності експертів кваліфікації робітників, інженерів будівельників та експертів якості будівництва;

8.  Субсидіарної відповідальності з Підрядником експертів якості будівництва з власних гарантійних фондів та фондів страхування їх професійної відповідальності;

9.  Презумпції винуватості Підрядника та експертів – необхідність публічного, у онлайн режимі, доведення якості їх робіт та послуг;

10.  Запобігання корупції при оцінюванні якості та розгляді суперечок згідно Закону України «Про запобігання корупції»;

11.  Рівності у правах всіх бенефіціаров якості створення та експлуатації об’єкта – Замовника, Експлуатнта, Страхувальника, Органів місцевої та/або центральної влади;

12. Законності – відповідності діяльності учасників Біржі законодавству України та ЕС.

Comments are closed.