Додаток 2 до договору страхування майна

Додаток 2

 до Договору №       від  Місце для вводу даних  

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
ДО ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОМЕРЦІЙНЕ МАЙНО)

Цим Сторонами підтверджується та приймається, що в доповнення умов, зазначених у Договорі та Умовах, вони погодили наступні Застереження до Договору. У випадку, якщо умови наведених нижче Застережень змінюють умови Договору, перевагу мають умови Застережень.

Застереження про пропорційну виплату.

Якщо страхова сума за Договором (або страхова сума за окремою одиницею/групою майна), встановлена в цьому Договорі менше дійсної/відновлювальної вартості застрахованого за Договором майна (окремої одиниці/групи майна відповідно) на момент настання страхового випадку, і різниця між цими сумами складає більше 10%, то страхове відшкодування виплачується пропорційно співвідношенню страхової суми та дійсної/відновлювальної вартості застрахованого майна (окремої одиниці/групи майна відповідно).

Дійсна або відновлювальна вартість за цією умовою застосовуються відповідно до підстави для визначення Страхової суми, що зазначена в пункті 6.2 Договору.

Застереження про витрати на розчистку Території.

Незважаючи на будь-які положення та умови, зазначені у Договорі/Умовах та/ або в Застереженнях до Договору, за цим Договором в межах страхової суми (ліміту відповідальності Страховика) підлягають відшкодуванню необхідні, доцільні, обґрунтовані та документально підтверджені Страхувальником витрати понесені ним при настанні страхового випадку  з метою розчищення Території страхування від завалів та/ або залишків застрахованого майна, пошкодженого або знищеного в результаті настання страхового випадку.

Сума, що має бути сплачена на відшкодування витрат, зазначених в цьому пункті, не повинна перевищувати звичайної вартості таких послуг, які є характерними для місцевості, в якій знаходиться застраховане майно.

Розмір витрат на розчистку Території (в межах загальної страхової суми) становить 10% від розміру збитку, але не більше суми, що зазначено в п. 6.3.1. Договору по одному та кожному страховому випадку та в цілому по Договору.

Застереження про витрати на пожежогасіння.

Незважаючи на будь-які положення та умови, зазначені у Договорі/Умовах та/ або в Застереженнях до Договору, за цим Договором в межах страхової суми (ліміту відповідальності Страховика) підлягають відшкодуванню необхідні, доцільні, обґрунтовані та документально підтверджені Страхувальником витрати понесені, ним при настанні страхового випадку,  на пожежогасіння.

Витрати на пожежогасіння включають в себе:

– витрати на матеріали (вогнегасні речовини тощо), використані для пожежогасіння, витрати на їх перезарядку,

– витрати на заміну спринклерних головок.

Сума, що має бути сплачена на відшкодування витрат, зазначених в цьому пункті, не повинна перевищувати звичайної вартості таких послуг, які є характерними для місцевості, в якій знаходиться Застраховане майно.

Розмір витрат на пожежогасіння (в межах загальної страхової суми) становить 10% від розміру збитку, але не більше суми, що зазначено в п. 6.3.2. Договору по одному та кожному страховому випадку та в цілому по Договору.

Застереження про витрати на запобігання або зменшення розміру збитків.

Незважаючи на будь-які положення та умови, зазначені у Договорі/Умовах та/ або в Застереженнях до Договору, за цим Договором в межах страхової суми (ліміту відповідальності Страховика) підлягають відшкодуванню необхідні, доцільні, обґрунтовані та документально підтверджені Страхувальником витрати понесені ним при настанні страхового випадку щодо запобігання настання страхового випадку та/або зменшення розміру збитків.

Витрати, що зазначені в даному застереженні підлягають відшкодуванню тільки за умови, що завдяки здійсненню таких витрат вдалося уникнути шкоди Застрахованому майну у розмірі, що перевищує здійснені витрати.

Сума, що має бути сплачена на відшкодування витрат, зазначених в цьому пункті, не повинна перевищувати звичайної вартості таких послуг, які є характерними для місцевості, в якій знаходиться Застраховане майно.

Розмір витрат на відшкодування витрат щодо запобігання або зменшення розміру збитків (в межах загальної страхової суми) становить 10% від розміру збитку, але не більше суми, що зазначено в п. 6.3.3. Договору по одному та кожному страховому випадку та в цілому по Договору.

Застереження про витрати на оплату професійних послуг

Незважаючи на будь-які положення та умови, зазначені у Договорі/Умовах та/ або в Застереженнях до Договору, за цим Договором в межах страхової суми (ліміту відповідальності Страховика) підлягають відшкодуванню необхідні, доцільні, обґрунтовані та документально підтверджені Страхувальником витрати на оплату послуг архітекторів, інженерів-консультантів та інші подібні витрати в межах, необхідних для відновлення Застрахованого майна, що було знищено або пошкоджено в результаті настання Страхового випадку, передбаченого Договором, виключаючи витрати на спеціалістів, що залучаються з метою визначення причин та обставин настання страхового випадку або для визначення розміру збитків.

Сума, що має бути сплачена на відшкодування витрат, зазначених в цьому пункті, не повинна перевищувати звичайної вартості таких послуг, які є характерними для місцевості, в якій знаходиться Застраховане майно.

Розмір витрат на оплату професійних послуг (в межах загальної страхової суми) становить 10% від розміру збитку, але не більше суми, що зазначено в п. 6.3.4. Договору по одному та кожному страховому випадку та в цілому по Договору.

Застереження про понаднормові витрати

Незважаючи на будь-які положення та умови, зазначені у Договорі/Умовах та/ або в Застереженнях до Договору, за цим Договором в межах страхової суми (ліміту відповідальності Страховика) підлягають відшкодуванню необхідні, доцільні, обґрунтовані та документально підтверджені Страхувальником додаткові витрати, необхідні для оплати надурочних робіт, робіт у нічний час, під час офіційних свят, витрати на оплату термінової доставки вантажу (окрім доставки повітряним транспортом), понесені Страхувальником з метою зменшення розміру збитків, відновлення та/ або ремонту Застрахованого майна, пошкодженого/ знищеного в результаті настання Страхових випадків, зазначених у Договорі.

Сума, що має бути сплачена на відшкодування витрат, зазначених в цьому пункті, не повинна перевищувати звичайної вартості таких послуг, які є характерними для місцевості, в якій знаходиться Застраховане майно.

Розмір витрат на відшкодування додаткових витрат за надурочні роботи, роботи у нічний час, під час офіційних свят, витрати на оплату термінової доставки  (в межах загальної страхової суми) становить 10% від розміру збитку, але не більше суми, що зазначено в п. 6.3.5. Договору по одному та кожному страховому випадку та в цілому по Договору.

                                       

ПІДПИСИ СТОРІН
Страхувальник

Страхувальник

 _____________________/ Представник страхувальника

м.п.                                             ПІБ

      

Страховик

АТ «СК «ІНГО»

 

_____________________/ Представник страховика

м.п.                                         ПІБ

 

 

 

Comments are closed.