Компанія

1. Будівельна компанія (Компанія) є підприємством з виконання будівельних договорів підряду, яка включає у свій склад, відповідного їй фаху, інженерів-будівельників та бригади  або постійні партнерські угоди з ними.
Компанія має організаційно правовий статус господарського товариства.

2.  Компанія отримує дохід за виконання договорів підряду:
– зі створення, покращення або ремонту частин об’єкту архітектури;
– згідно стандартів їх виконання, затвердженими Біржою або у ДБН;
– за своїми опублікованими розцінками та угодами, форми яких затверджені Біржою.

3. Види Компаній:

1) Спеціалізовані Компанії виконують однорідні будівельні роботи, види яких наведено у таблиці.

2) Комплексні Компанії виконують різноманітні види будівельних робіт, що наведено у таблиці, перелік яких зазначається у їх резюме.
Всередині комплексних Компаній можуть бути створені або залучені за договором партнерські спеціалізовані бригади або інжинірингові фірми.

3) Об’єктні  Компанії (наскрізні  Компанії) виконують комплекс усіх будівельних робіт на відповідних видах будівельних об’єктів, за якими і отримують назву об’єктної Компанії, яка й зазначається у їхніх резюме.

4. Статус Компанії на Біржі визначається за її:

а) класом наслідків (відповідальності) об’єктів архітектури, на яких вона працює (СС1, СС2, СС3);

б) кількістю працівників, які працюють в її штаті або за партнерськими угодами з нею
(мікро, малі, середні, великі).

5. Керує роботою Компанії як юридичної особи її виконавчий директор, а виробничим процесом – головний інженер Компанії та його підлеглі, функції яких наведено у таблиці.

6. Сфера робіт Компанії :
1) Промислове будівництво за відповідним фахом проєктантів;
2) Цивільне будівництво за відповідним фахом проєктантів;
3) Будівельні об’єкти за їх видом.

7. Компанії, які діють на Біржі – компанії акредитовані Біржою за відповідними їхнім видом фаху, сферою робіт та статусом, а профілі та портфоліо яких знаходиться у реєстрі відповідних Компаній на Біржі.
Для забезпечення якості їхніх робіт на Біржі здійснюється:
– постійний моніторинг їх діяльності;
– періодична сертифікація рівня професійної компетентності всіх її працівників.

Comments are closed.