Клисифікація підприємств

Категорія підприємства Критерії оцінки за рік, що передує звітному
Балансова вартість активів, євро* Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), євро* Середня кількість працівників, осіб
Мікро До 350 тис. До 700 тис. До 10
Малі До 4 млн До 8 млн До 50
Середні До 20 млн До 40 млн До 250
Великі Понад 20 млн Понад 40 млн Понад 250

Comments are closed.