Бригада

1. Бригада будівельників (Бригада) є постійним або тимчасовим колективом робітників, які виконують загальне виробниче завдання і несуть спільну відповідальність за результати своєї праці.

2.  Бригада отримує винагороду за виконання будівельних робіт:
–  зі створення, покращення або ремонту частин об’єкту архітектури;
– згідно стандартів їх виконання, затвердженими Біржою або у ДБН;
– за своїми опублікованими розцінками та угодами, форми яких затверджені Біржою.

Оплата праці бригади нараховується за відрядною формою оплати за виконаний обсяг робіт за наряд (опис завдання та його обсяг, умови виконання роботи та розрахунок належної суми заробітної плати).

Між членами бригади заробітна плата розподіляється відповідно до фактично відпрацьованого часу (якого визначається за табелем) та індивідуальною кваліфікацією (розрядом). Може також застосовуватись коефіцієнт трудової участі, що виставляється за певний період порадою бригади або загальними зборами бригади.

3. Види бригад:

1) Спеціалізовані бригади виконують однорідні технологічні процеси або  будівельні роботи, види яких наведено у таблиці.

2) Комплексні бригади виконують різноманітні види будівельні роботи, що наведено у таблиці, перелік яких зазначається у резюме комплексної бригади.
Всередині комплексних бригад можуть бути організовані спеціалізовані ланки виконання окремих видів будівельних робіт.

3) Об’єктні бригади (наскрізні бригади) виконують комплекс усіх будівельних робіт на відповідних видах будівельних об’єктів, за якими і отримують назву бригади, яка й зазначається у їх резюме.

4. Керує роботою бригади бригадир, роботою ланки – ланковий.
Бригадир призначається адміністрацією підприємства з урахуванням думки членів бригади або обирається членами самоврядної бригади, а ланковий призначається бригадиром.
Як правило, він також є робітником та отримує доплату за виконання управлінських обов’язків.
 великих бригадах бригадир може бути звільненим, тобто не займатися безпосередньо фізичною працею.
Бригадир:
1)  здійснює розподіл завдань між ланками та окремими робітниками;
2) контролює виконання поставлених завдань ;
3) відповідає:
– за своєчасне виконання бригадного завдання;
– за якість роботи;
– за збереження обладнання та інструментів;
– за дотримання робітниками правил охорони праці, техніки безпеки та трудової дисципліни.

5.Сфера робіт:
1) Промислове будівництво за відповідним фахом проєктантів;
2) Цивільне будівництво за відповідним фахом проєктантів;
3) Будівельні об’єкти за їх видом.

6.  Бригади, які діють на Біржі – команди акредитовані Біржою за відповідними їхім видом бригади, профілі та портфоліо яких знаходиться у реєстрі відповідних Бригад на Біржі.

Для забезпечення якості їхніх робіт на Біржі здійснюється:
– постійний моніторинг їх діяльності;
– періодична сертифікація рівня професійної компетентності всіх її працівників.

Comments are closed.