Фах проєктантів у промисловому будівництві

1 Автомобільні шляхи та аеродроми
2 Електричні станції, мережі і системи
3 Підземна розробка родовищ корисних копалин
4 Відкрита розробка родовищ корисних копалин
5 Шахтне та підземне будівництво
6 Розробка нафтових та газових родовищ
7 Збагачення корисних копалин
8 Буріння свердловин
9 Розробка морських родовищ корисних копалин
10 Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища
11 Транспортні системи
12 Енергоустановки на основі відновлюваних видів енергії

Comments are closed.