Роль у проєкті

Роль у проєкті Функції ролей у проєкті
1. Керівник проєкту Управління (планування, мотивування, організація та контроль) створення та виконання проєкту всіма його учасниками
2. Маркетолог проєкту Проведення маркетингового аналізу відповідного ринку та розроблення та втілення макретінг-плану ефективної експлуатації або продажу об’єкту
3. Архітектор Розроблення архітектурних рішень щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду й інтер’єру об’єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його реалізації
4. Дизайнер Розроблення дизайн рішень планувальної, функціональної організації, меблювання та зовнішнього вигляду інтер’єру приміщень та складання дизайн-проєкту – документації, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, специфікації; опоряджувальних матеріалів, обладнання, меблі та кошторисних розрахунків
5. Вишукувач Дослідження властивості об’єктів середовища, а саме: економічних, соціальних, інженерних, геодезичних, геологічних, гідрологічних тощо
6. Енергетик Розроблення, виробництво та експлуатації систем теплового і енергетичного забезпечення
7. Проектувальник Створення проектної документації для будівництва об’єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об’єкта архітектури, та відповідає будівельним нормам і правилам
8. Кошторисник Складання і перевірка кошторисів, складання актів виконаних робіт, розрахунок і узгодження договірних цін на різні види робіт
9. Головний інженер Забезпечує необхідний рівень технічної підготовки виробництва та його постійне зростання, підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат, раціональне використання виробничих ресурсів, високу якість та конкурентоспроможність продукції, що виробляється, робіт та послуг їх відповідність, чинним державним стандартам, технічним умовам та вимогам технічної етики, а також їх надійність та довговічність
10. Виконроб Здійснює керівництво будівництвом на своїй ділянці, забезпечує виконання завдань із введення об’єктів в експлуатацію у встановлені терміни, організує виробництво, забезпечує дотримання технології виробництва, веде облік виконаних робіт, оформляє технічну документацію, бере участь у здачі об’єктів в експлуатацію, встановлює майстрам виробничі завдання за обсягами будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, контролює їх виконання
11. Майстер дільниці Забезпечує виконання завдань будівельних робіт  відповідно до робочих креслень, проекту проведення робіт, виробничих норм і нормативних документів. Контролює дотримання технологічної послідовності виконання робіт і забезпечення їх належної якості. Організовує приймання матеріалів, конструкцій, виробів, їх складування, облік і звітність. Забезпечує раціональне використання на ділянці (об’єкті) будівельних машин, механізмів, транспортних засобів, економне витрачання матеріалів. Проводить розстановку бригад і не входять в їх склад ланок і окремих робочих на ділянці, доручає їм виробничі завдання, здійснює виробничий інструктаж робітників.
12. Механік будівництва Забезпечення безаварійної роботи всіх видів устаткування, будівельних машин і механізмів дільниці. Здійснення нагляду за технічним станом та якістю використання й обслуговування будівельних машин і механізмів, участь у прийманні нових машин і здійснює їх технічний огляд.  Контроль своєчасного виконання та якість ремонтних робіт, облік наявності, надходжень та переміщень будівельних машин по дільниці.
13. Логіст постачання Забезпечення будівельних та ремонтних робіт необхідними ресурсами для своєчасного робочого процесу
14. Інженер авт. нагляду Здійснення для проєктанта контролю за дотриманням підрядниками проектних рішень (проектної документації
15. Інженер технагляду Здійснення для замовника контролю за дотриманням проектних рішень та будівельних норм і правилам, за якістю виконаних робіт та їх обсягами.
16. Експлуатант Складати плани на ремонтно-будівельні роботи, дефектні на об’єкти, заявки на необхідні ремонтно-будівельні роботи, матеріали, інструменти, механізми; збирати необхідні технічні документи; контролювати будівництво і ремонт будівель, якість робіт, відповідність використання матеріалів та обладнання.
17. Інженер консультант Забезпечення організаційного та консультативного супроводу проекту на всіх стадіях життєвого циклу будівництва, консультування замовника з питань реалізації проекту, підбору постачальників і підрядників, контроль виконання усіх пунктів договору підряду
18. Експерт будівельний Надання експертного висновку щодо, відповідності стандартам Біржі проектної документації, інженерних рішень, будівельних матеріалів, обладнання, машин та механізмів, якості та відповідності проектній документації будівельних робіт та послуг, надання експертних послуг щодо оцінки технічного стану та вартості нерухомості, збитку та бізнесу.

Comments are closed.