Додаток 2 Застереження до CAR

Додаток 2

до Договору №      від Місце для вводу даних   

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДО ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
будівельно-монтажних ризиків

Цим Сторонами підтверджується та приймається, що в доповнення умов, зазначених у Договорі та Умовах, вони погодили наступні Застереження до Договору страхування. У випадку, якщо умови наведених нижче Застережень змінюють умови Договору страхування, перевагу мають умови Застережень.

Застереження про застрахованих осіб.

Дія Договору розповсюджується на осіб, зазначених в п.4 Договору. На Застрахованих осіб розповсюджуються усі обов’язки, які покладені на Страхувальника за цим Договором. Усі виключення зі страхування, які стосуються Страхувальника, зазначені у п.5. Умов, розповсюджуються на Застрахованих осіб.

Застереження про порядок визначення страхових сум.
Для цілей цього страхування необхідно, щоб зазначені у Договорі страхові суми не були нижче:
– для категорії майна «Будівельні роботи (остаточні і попередні, включаючи всі використані для них матеріали)» – повної контрактної вартості робіт (включаючи вартість будівельних матеріалів і конструкцій, обладнання, що монтується, вартість будівельних, монтажних та інших робіт, вартість робіт по проектуванню, витрати на перевезення (доставку), митні витрати тощо);
– для категорій майна «Обладнання Будівельного майданчику»,  «Будівельні машини та обладнання», « Майно, що знаходиться на будівельному майданчику чи у безпосередній близькості до нього» – суми, необхідної для придбання повністю аналогічного майна, за вирахуванням зносу.

Якщо при настанні страхового випадку буде встановлено, що страхові суми, зазначені в Договорі менше зазначеного вище необхідного розміру, страхове відшкодування виплачується пропорційно співвідношенню фактичних страхових сум та зазначеного вище необхідного розміру страхових сум. Відповідність страхових сум зазначеному вище необхідному розміру встановлюється по кожному об’єкту (предмету) або кожній витратній статті окремо.

Застереження про підставу для врегулювання збитків.

Збитки в рамках Розділу І. Страхування майна відшкодовуються у наступному порядку:
а) у випадку часткової загибелі (пошкодженні) застрахованого майна відшкодовуються витрати по відновленню (ремонту), необхідні для приведення застрахованого майна у стан, в якому воно знаходилось безпосередньо перед настанням страхового випадку за вирахуванням залишкової (ліквідаційної) вартості залишків майна
б) у випадку повної загибелі або втрати застрахованого майна відшкодовується фактична вартість застрахованого майна безпосередньо перед настанням страхового випадку за вирахуванням залишкової (ліквідаційної) вартості залишків майна але в межах страхової суми та за умови, що дотримані всі Застереження та виконано умови цього Договору.

Страховик відшкодовує збитки тільки після того, як він за допомогою наданих йому необхідних документів переконався в тому, що виконано ремонт та/або замінено ушкоджені частини. Всі пошкодження, що піддаються ремонту, необхідно усунути, однак якщо витрати по ремонту внаслідок настання страхового випадку дорівнюють або перевищують вартість застрахованого майна (предметів) безпосередньо перед виникненням пошкодження, то врегулювання збитку здійснюється в порядку, передбаченому п. (б) цього Застереження.

Витрати, пов’язані з можливими змінами, поповненнями та/або удосконаленнями застрахованого майна в рамках цього Договору відшкодуванню не підлягають.

За погодженням Сторін Страховик може провести авансову виплату страхового відшкодування по збитках, підтверджених документами, у розмірі цих збитків, але не більше ніж 50% від суми заявленого збитку.

Застереження про розширення обсягу покриття.

Надбавки до заробітної плати за понаднормову роботу, роботу в нічний час, в офіційні свята або термінові перевезення застраховані в рамках цього Договору тільки в тому випадку, якщо про це заздалегідь досягнуто письмової згоди.

Застереження 003. Страхування робіт в межах технічного обслуговування

Цим підтверджується і приймається, що, не залежно від термінів, виключень, положень та умов, зазначених у Договорі та/або Умовах,  дія даного Договору розповсюджується на зазначений в п.13.1.2. Договору період технічного обслуговування для покриття виключно збитку або шкоди підрядним спорудам, заподіяної застрахованим (и) підрядником (ами) в ході проведення роботи по виконанню зобов’язань відповідно до положень договору про надання технічного обслуговування.

Застереження 004. Розширення страхування технічного обслуговування

Цим підтверджується і приймається, що, не залежно від термінів, виключень, положень та умов, зазначених у Договорі та/або Умовах, дія даного Договору  розповсюджується на зазначений в п.13.1.2. Договору період технічного обслуговування для покриття збитку або шкоди підрядним спорудам:
– викликаної застрахованим (и) підрядником (ами) в ході проведення робіт з виконання зобов’язань відповідно до положень договору про надання технічного обслуговування,
– що виникла протягом періоду технічного обслуговування, за умови, що такий збиток або шкода був заподіяний на будівельному майданчику протягом періоду будівництва до оформлення акту про завершення будівельно – монтажних робіт тієї частини об’єкту будівельно – монтажних робіт, що загинула або була пошкоджена.[ЛОВ1] 

Застереження 112. Особливі умови щодо протипожежних засобів та протипожежної безпеки на будівельних майданчиках

Цим підтверджується і приймається, що, не залежно від термінів, виключень, положень та умов, зазначених у Договорі та/або Умовах,  Страховиком гарантується Страхувальнику виплата страхового відшкодування щодо збитків, заподіяних чи викликаних безпосередньо або опосередковано пожежею або вибухом, проте, лише за умови, що:

1. У ході робіт постійно присутні відповідне протипожежне обладнання в належному робочому стані та достатня кількість речовин, призначених для пожежогасіння.
Повністю придатні до експлуатації  гідранти під тиском, встановлені на висоті на один рівень нижче, ніж найвищий рівень проведення поточних робіт.

2. Регулярно, щонайменше два рази на тиждень, здійснюється перевірка шаф зі змотаними протипожежними рукавами і переносними вогнегасниками.

3. Якомога швидше після видалення опалубки встановлюються протипожежні відсіки відповідно до нормативних вимог.
Прорізи для ліфтових шахт, канали для інженерних комунікацій і інші порожнечі тимчасово перекриваються якомога швидше, але не пізніше, як на дату початку монтажних робіт.

4. Регулярно виноситься сміття. Усі поверхи, на яких проводяться оздоблювальні роботи, звільняються від горючого сміття в кінці кожного робочого дня.

5. Система “допуску до роботи” застосовується до всіх підрядників, що виконують вогненебезпечну роботу будь-якого характеру, включаючи, але не обмежуючись:
– Заточка, різання або зварювання,
– Використання паяльних ламп і факелів,
– Застосування гарячого бітуму,
або будь-яку іншу роботу з виділенням тепла.

Вогненебезпечна робота виконується лише в присутності щонайменше одного робітника з вогнегасником, який знає способи пожежогасіння.
Огляд ділянки вогненебезпечної роботи здійснюється через годину після завершення такої роботи.

6. Склад будівельних або монтажних матеріалів поділяється на декілька складських споруд, в кожному з яких вартість складованих матеріалів не перевищує 25 000 000 грн. Окремі складські споруди повинні знаходитися на відстані щонайменше 50 м одна від одної або бути розділені протипожежними стінами.
Всі легкозаймисті матеріали і зокрема всі легкозаймисті рідини і гази повинні зберігатися на досить великій відстані від споруди, що будується або монтується, або від будь-якої вогненебезпечної ділянки.

7. Призначено координатора заходів безпеки на будівельному майданчику.
Встановлено надійну систему пожежної сигналізації, а там, де це можливо, підтримується прямий зв’язок з найближчою пожежною командою.
Виконуються і регулярно коректуються план протипожежного захисту та план дій у разі виникнення пожежі на будівельному майданчику.
Персонал підрядника знає способи пожежогасіння, щотижня проводяться навчання з боротьби з пожежею.
Найближча за місцем розташування пожежна команда ознайомлена з будівельним майданчиком. Шляхи до нього повинні бути завжди відкритими.

8. Будівельний майданчик огороджено, здійснюється контроль за доступом до нього.             

Страхувальник

 

_____________________/                          

м.п.                                             ПІБ

 
Страховик

АТ «СК «ІНГО»

 

_____________________/                          

м.п.                                         ПІБ

 
  [ЛОВ1]Увага! Одночасно застосовуватися застереження 003 та застереження 004 не можуть. Потрібно залишити одне застереження відповідно до того, що вказано в котируванні.
Якщо в котируванні нічого не вказано – необхідно прибрати з тексту обидва застереження

Comments are closed.