Договор страхування майна NP

Договір добровільного страхування майна ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

(комерційне майно)

№ договору

КСП:1201.00.00 Код IBC:0000

м. Населений пункт 

1. Страховик

Акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГО»

(Ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серія АВ 546579, серія АВ 546570 від 16.07.2010р.), є платником податку згідно з підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 Розділу ІІІ Податкового кодексу України

від імені якого діє

Представник Страховика, на підставі  Довіреності № Номер довіреності від Дата довіреності р

Адреса 

Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33

Телефон

+380444902744 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по Україні)

Банківські реквізити

Код ЄДРПОУ 16285602

IBAN UA263005280000026508001304395

АТ ОТП Банк ІПН 162856026652

2. Страхувальник

Страхувальник

від імені якого діє

Посада представника Страхувальника Представник Страхувальника на підставі  Документ-підстава

Адреса

Адреса місцезнаходження Страхувальника

Телефон

Телефон Страхувальника

Банківські реквізити

3. Вигодонабувач

Вигодонабувач

Що знаходить за адресою:__________________________

або будь-яка особа, що має майновий інтерес щодо Застрахованого майна на момент настання Страхового випадку або виплати Страхового відшкодування

4. Предмет Договору

4.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать закону, пов’язані з володінням, користуванням, розпорядженням майном, а саме:

4.1.1. Будівлі (включаючи / не включаючи Оздоблення, включаючи / не включаючи Комунікації), а саме :___

4.1.2. Оздоблення, а саме:__________________;

4.1.3. Комунікації, а саме:___________________;

4.1.4. Устаткування, а саме:_________________;

4.1.5. Вміст, а саме:________________________;

4.1.6. Товарні запаси, а саме:________________;

4.1.7. Скло, а саме:_________________________;

4.1.8. Земельна ділянка, загальною площею __________ га;

4.1.9. Інше майно, а саме:___________________.

5. Страхові ризики Пожежа Ні   

Град, злива та снігопад

 

Ні 
Пошкодження димом Ні  Тиск снігу Ні 
Удар блискавки Ні  Падіння пілотованих літаючих об’єктів Ні 
Вибух газу, що використовується для побутових потреб Ні  Звуковий удар Ні 
Вибух парових котлів, резервуарів або інших ємностей, в роботі яких використовується тиск Ні  Пошкодження технічною водою Ні 
Вибух Ні  Крадіжка зі зломом Ні 
Землетрус Ні  Грабіж або розбій Ні 
Буря та ураган Ні  Протиправні дії третіх осіб Ні 
Зсув Ні  Наїзд ТЗ Ні 
Повінь та затоплення Ні  Бій скла Ні 
6. Страхова сума за Договором 6.1. Загальна страхова сума за Договором складає___________ гривень (прописом) включаючи / не включаючи податок на додану вартість ПДВ, включаючи:

6.1.1. У відношенні предмету 4.1.1. –                              грн.

6.1.2. У відношенні предмету 4.1.2. –                              грн.
6.1.3. У відношенні прeдмету 4.1.3. –                              грн.

6.1.4. У відношенні предмету 4.1.4. –                              грн.

6.1.5. У відношенні предмету 4.1.5. –                              грн.

6.1.6. У відношенні предмету 4.1.6. –                              грн.

6.1.7. У відношенні предмету 4.1.7. –                              грн.

6.1.8. У відношенні предмету 4.1.8. –                              грн.

6.1.9. У відношенні предмету 4.1.9. –                              грн.

6.2. Підставою для визначення Страхової суми є  дійсна / відновлювальна вартість.

 6.3 . Субліміти (по одному та кожному страховому випадку, та в цілому за цим Договором):

6.3.1. на витрати щодо розчистки Території – 50 000,00 гривень;

6.3.2. на витрати щодо пожежогасіння – 50 000,00 гривень;

6.3.3. на витрати щодо запобігання або зменшення розміру збитків – 50 000,00 гривень;

6.3.4. на витрати щодо оплати професійних послуг – 50 000,00 гривень;

6.3.5. на понаднормові витрати – 50 000,00 гривень.

7. Франшиза  Франшиза за Договором цифрами гривень (Франшиза за договором прописом);

Франшиза за Договором становить % від страхової суми;

Франшиза за Договором становить % від страхової суми, але не менше ніж ___________________ грн. (прописом);

8. Страховий тариф Тариф % від страхової суми за Договором.
9. Страхова премія Страхова премія цифрами гривень.
10. Порядок сплати страхової премії Пропонується декілька варіантів за побажанням Страхувальника:

Варіант 1.

10.1. Страхова премія підлягає сплаті одноразовим платежем до Місце для вводу даних р.

Варіант 2.

10.1. Страхова премія підлягає сплаті відповідно до наступного графіку:

10.1.1. Перший платіж у розмірі _________ гривень підлягає сплаті до Місце для вводу даних р.

10.1.2. Другий платіж у розмірі _________ гривень підлягає сплаті до  Місце для вводу даних р.

10.2. У випадку, якщо одна із частин страхової премії, яка зазначена у графіку платежів (п.10.1. цього Договору) не оплачена в зазначений термін, зобов’язання Страховика щодо відшкодування збитків при настанні страхового випадку призупиняється та відновлюється з моменту погашення простроченої заборгованості по сплаті відповідної частини страхової премії за цим Договором в повному обсязі. Страховик звільняється від обов’язку щодо виплати страхового відшкодування за події, на момент настання яких існувала прострочена заборгованість по сплаті відповідної частини страхової премії за цим Договором.

11. Строк дії Договору

11.1. Період страхування

з 00 год. 00 хв. Місце для вводу даних р. по 24 год. 00 хв. Місце для вводу даних р.

11.2. Дата початку Страхового покриття

“З дня, наступного за днем оплати Страхової премії”

12. Територія дії Договору

Територія дії Договору

13. Додатки до Договору

Додаток 1 – Умови до договору добровільного страхування майна юридичних осіб (комерційне майно);

Додаток 2 – Застереження;

Додаток 3 – Заява-опитувальник.

;Додаток №

Страхувальник та Страховик (надалі – Сторони) згідно цього Договору дійшли згоди, що Умови, які є Додатком 1 до Договору, становлять його невід’ємну частину, містять додаткові його умови (в тому числі предмет Договору, порядок припинення дії Договору, зміна ступеня ризику, умови та порядок здійснення виплати страхового відшкодування, причини відмови у виплаті страхового відшкодування, права та обов’язки Сторін, тощо), якими Сторони повинні керуватися при врегулюванні правовідносин, що випливають з Договору, знаходяться у Страхувальника, та підписані Страховиком і Страхувальником.
Страхувальник, підписуючи цей Договір, підтверджує, що вся інформація, надана ним під час укладання Договору, є повною і достовірною, що з Правилами, Умовами та Застереженнями ознайомлений та згоден.
Договір, Умови (Додаток 1), Застереження (Додаток 2), Заява-опитувальник на страхування (Додаток 3), Перелік застрахованого майна (Додаток 4) (уразі наявності) та інші додатки до Договору страхування (уразі наявності) є невід’ємними частинами Договору страхування, не можуть існувати одна без одної та разом складають Договір страхування.
14. ПІДПИСИ СТОРІН

 

Страхувальник

Страхувальник

_____________________/ Представник страхувальника

м.п.                                             ПІБ

      

 

Страховик

АТ «СК «ІНГО»

_____________________/ Представник страховика

м.п.                                         ПІБ

 

 

 

Comments are closed.