Формуляр Заяви про надання гарантії Замовником Підряднику

1) найменування та місцезнаходження банку-гаранта;
2) е-посилання на базовий договір –  стандартні умови договору будівельного підряду ;
3) дата складання та номер заяви про надання гарантії (число – цифрами, місяць – цифрами або словами, рік – цифрами);
4) повне найменування принципала – Замовника;
5) код згідно з  ЄДРПОУ  для принципала – Замовника;
6) гривня 
7) сума гарантії цифрами та словами;
8) е-посилання на паспорт підряду до договору підряду, зареєстрований на Біржі;
9) найменування бенефіціара –  Підрядника;
10) код згідно з ЄДРПОУ – для бенефіціара (Підрядника); 
11) умови гарантії;
12) строк дії гарантії/дата закінчення дії гарантії;
13) підпис(и) уповноваженої(их) особи(іб) принципала – Замовника.
Умови гарантії;
Належне представленням вимоги  Підрядника до Замовника, та представлення банку гаранту скан-копій відповідних документів, а саме:
1) е-підтвердження підписання Підрядником з Замовником відповідного договору підряду та усіх додатків до нього;
2) виписка з поточного рахунку Підрядника, що свідчить про відсутність оплати за його рахунками до Замовника щодо оплати відповідного етапу робіт та/або поставки товарів;
3) документів, що є підставами для відповідних рахунків, а саме:
а) рахунок-фактури (інвойс) та/або за акт виконаних робіт, підписаний Підрядником та Замовником або замість нього будівельним експертом, акредитованим Біржею;
б) акт прийому передачі товару (товарна накладна) підписаний Підрядником та Замовником або замість нього будівельним експертом, акредитованим Біржею;

Comments are closed.