Основні види будівельних експертиз

Фах експерта Завдання експертизи – встановлення відповідності
1.Проф компетентність дій особи стандартам з фаху та рівню компететності
2.Авторський нагляд робіт – проектної документації
3.Технагляд робіт – технологіям їх виробництва, а матеріалів – ТУ, ДСТУ
4.Експлуатація технічної експлуатації об’єкту – держ нормам тат рекомендаціям підрядника
5.Інвест аудит інвестиційного проекту – стандартам маркетингових дослідженнень та економічних розрахунків
6.Буд-проекти проектної документації державним нормам (ДБН, ДСТУ і т.д), вхідним даним та завданню на проектування
7.Тех-докуметація виконачої документації  її стандартам складання та ведення
8.Кошториси кошторисів та їх програмного забезпечення вимогам ДБН та стандартів Біржі
9. Буд матеріали їхнім ТУ, ДСТУ та додатковим стандатрам Біржі
10. Буд машини їхнім ТУ, ДСТУ, ДБН та додатковим стандатрам Біржі
11.Буд-монтаж їхнім ТК,  ДБН та додатковим стандатрам Біржі
12.Інженерні системи їхнім ДСТУ,  ДБН та додатковим стандатрам Біржі
13.Ізоляційні роботи їхнім ДСТУ, СНіП, ДБН та додатковим стандатрам Біржі
14.Оздоблювальні роботи їхнім ДСТУ, СНіП, ДБН та додатковим стандатрам Біржі
15.Виконавча документація вимогам її складання та ведення у ДБН та додатковим стандартам Біржі
16.Енергоаудит стандартам енергозбереження держави та додатковм Біржі
17.Технічний стан об’єкта будівництва вимогам ДБН з технічної експлуатації
18.Оцінка збитку кошторису виконання робіт для відтворення експлуатаційних характеристик об’єкту
19.Оцінка нерухомості вартості об’єкту будівництва його технічного стану та попиту на відповідному ринку нерухомості
20.Оцінка бізнесу вартості бізнесу його потенційної доходності та рентабельності на відповідному ринку

Comments are closed.