Фах у будівництві

Фах у цивільном будівництві Фах у промисловому будівництві
Економіка та управління  Архітектура споруд і об’єктів.
ІТ у будівництві  Автомобільні шляхи та аеродроми
Архітектура містобудування  Геотехнологія (підземна, відкрита, будівельна)
Архітектура будівель та споруд Електричні станції, мережі і системи
Дизайн та ергономіка Підземна розробка родовищ корисних копалин
Геодезія у будівництві Відкрита розробка родовищ корисних копалин
Енергетичні системи  Шахтне та підземне будівництво
Проектування Розробка нафтових та газових родовищ
Електротехнічні системи Збагачення корисних копалин
Основи і фундаменти Геотехнічна і гірнича механіка
Будівельні конструкції, будівлі та споруди Буріння свердловин
Вентиляція, освітлення, газо та теплопостачання Розробка морських родовищ корисних копалин
Водопостачання, каналізація Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища
Матеріалознавство  Транспортні системи
Меблі та вироби з деревини   Енергоустановки на основі відновлюваних видів енергії
Пожежна та промислова безпека 
Автоматизація проектування (BIM)
Організація будівництва
Організація опоряджувальних робіт
Організація меблювання будівель
Менеджмент організації
Охорона праці (у будівництві)
Машини і засоби механізації  
IT системи експлуатації будівель
Тех-обслуговування будівель 
Організація ремонтів приміщень

Comments are closed.