Пропозиції

Пропонуємо Вам, як будівельним експертам, стати членом Біржі щоб отримати
вигідні угоди на послуги будівельних експертиз з відповідного фаху, які наведено у таблиці.  

Біржа забезпечує будівельних експертів потоком замовлень тому, що організує:
– систему гарантій якості робіт та професіоналізму їх виконавців та
унікальний комплекс організаційних, фінансових та інформаційних умов, які забезпечать:

1) Мінімальні витрати та ризики всіх стйкхолдерів будівництва, на всіх етапах життєвого циклу будівель;

2) Мінімальні транзакційні витрати (на пошук контрагентів, організацію перемовин та укладання угод, контроль їх виконання та врегулювання суперечок);

3) Мінімальні втрати від ринкових коливань та провалів ринку;

4) Максимально-можливу ефективність дій та збалансованість інтересів всіх стейкхолдерів будівництва.

Все це забезпечується всіма атрибутами біржі:

а) лістингом підрядників, який здійснюється їх сертифікацією та моніторингом їх робіт;
б) стандартами якості робіт та матеріалів, процедур та угод (контрактів);
в) котируванням – прогнозним визначенням ціни замовлення шляхом опитування експертів або потенційних підрядників, або порівняння аналогічних кошторисів проектів, складених згідно нормативів, регіональних та сезонних цін та розцінок;
г) онлайн аукціонами на знижки від кошторисів форвардних контрактів;
д) клірингом, як фінансової гарантії виконання угод сторонами;
е) арбітражем – третейським судом, акредитованим біржею, з вибором замовниками суддів та судових експертів з їх реєстру, затвердженому членами біржі;
є) саморегуліністю – самостійним регулюванням (прийняттям) правил, процедур, реєстрів та створення органів біржі всіма її членами, як членами обслуговуючого кооперативу.

Створення такої біржі є принципово новим підходом застосування всіх атрибутів біржі в будівельній галузі, які дозволять організувати ідеальну конкуренцію та «гру з ненульовою сумою» для всіх учасників будівництва.

Ефективна робота членів Біржі забезпечується:

1) Потоком замовлень та підрядів тому, що замовники отримують на Біржі :
а) мінімально можливі витрати на виконання їхніх замовлень (підрядів), що забезпечується шляхом аукціону знижок на суму кошторису підряду серед обраних ним та перевіреним Біржею підрядників;
б) гарантії термінів та якості робіт,  які забезпечуються акредитивною оплатою, фондом гарантування якості та страхуванням робіт будівельників;
в) мінімальні ризики, які забезпечуються шляхом відео моніторингу процесу виконання робіт,  оплати робіт після їх прийняття з залученням з Біржі інженера-консультанта або фахівця технагляду .

2)  Роботою нашого колл-центру з моніторингу та веб публікації відгуків та оцінок замовників, менеджерів і колег щодо роботи будівельника;

3) Веб-просуванням сайту з унікальним реєстром будівельників всіх спеціалізацій зі зручним їх пошуком за верифікованими Біржею їхніми профілями та портфоліо;

4) Мережею агентів Біржі задля залучення до неї замовників, роботодавців та будівельників.

Статус (організаційно-правовий) Біржі:
– обслуговуючий кооператив будівельних підрядників та замовників, в якому всі члени мають рівні права у кількість голосів згідно їх пайового внеску, який є гарантією виконання ними своїх зобов’язань на Біржі ;
– саморегулівна організація, яка сама регулює свій ринок, встановлюючи свої стандарти робіт,  правила проведення торгів замовленнями, моніторингу робіт, відгуків замовників і оцінок експертів, акредитації підрядників і сертифікації їх послуг.

 Стати будівельним експертом Біржі можливо шляхом:

1) Реєстраціїна сайті Біржі з зазначенням телефона відповідного нашого агента, який Вас направив до нас;
2) Акредитації рекрутером Біржі – перевірки (верифікації) документів зі стаусу, досвіду і репутації особи потенційного брокера;
3) Надання згоди на використання Біржі персональних професійних даних задля їх публікації на сайті Біржі у реєстрі її брокерів;
4) Сплати вступних внесків для акредитаціі та створення контенту брокера на сайті Біржі
– 500 грн.(10 % від мінімальної зарплати);
5) Оплати членських внесків, після отримання першого замовлення на Біржі, за моніторинг Ваших професійних досягнень, оцінок замовників та їх розміщення на стайті Біржі у сумі 200 грн. на місяць;
6) Укладання договорів професійної відповідальності перед замовниками, за кожним договором на експертизу з лімітом від його суми та премією у розмірі 0,2-0,4 % ліміту, що визначаються на торгах страховиків на Біржі.
7) Надання  банківських гарантій Біржі з виконання її правил торгів та договорів, укладених на Біржі, суми яких визначає її маклеріат у відсотках від їхніх сум.

Зобов’язання брокера на Біржі – оплата:

1) послуги Біржі в розмірі 2-10 % від суми отриманого контранку на послуги брокера.
2) послуг агенцій Біржі, при потребі, за її тарифами.

 

Довідки можна отримати у колл-центрі, а роз’яснення у агентів Біржі.

 

Comments are closed.