Пропозиції

Пропонуємо Вам, як брокерам, стати членом Біржі щоб отримати
вигідні угоди на послуги консалтингу (консультацій та супроводу угод)
на наступні категорії брокерів:

1) Біржові брокери – помічники-консультанти з біржових угод, які торгуються та укладаються на Біржі;
2) Будівельні брокери – помічники-консультанти з будівельного підряду;
3) Страхові брокери – помічники-консультанти з страхування у будівництві;
4) Фрахтові брокери – помічники-консультанти з оренди будівельних машин та механізмів;
5) Кредитні брокери – помічники-консультанти з кредитування будівництва;
6) Бізнес брокери – помічники-консультанти з інвестування будівництва та/або купівлі-продажу бізнесу;
7) Сервейінг брокери – помічники-консультанти з взаємодії між всіма  учасниками будівництва на всіх етапах його життєвого циклу.

Біржа забезпечує брокерів постійним потоком замовлень тому, що пропонує унікальний комплекс організаційних, фінансових та інформаційних умов, які забезпечать:

1) Мінімальні витрати та ризики всіх стйкхолдерів будівництва, на всіх етапах життєвого циклу будівель;

2) Мінімальні транзакційні витрати (на пошук контрагентів, організацію перемовин та укладання угод, контроль їх виконання та врегулювання суперечок);

3) Мінімальні втрати від ринкових коливань та провалів ринку;

4) Максимально-можливу ефективність дій та збалансованість інтересів всіх стейкхолдерів будівництва.

Все це забезпечується всіма атрибутами біржі:

а) лістингом підрядників, який здійснюється їх сертифікацією та моніторингом їх робіт;
б) стандартами якості робіт та матеріалів, процедур та угод (контрактів);
в) котируванням – прогнозним визначенням ціни замовлення шляхом опитування експертів або потенційних підрядників, або порівняння аналогічних кошторисів проектів, складених згідно нормативів, регіональних та сезонних цін та розцінок;
г) онлайн аукціонами на знижки від кошторисів форвардних контрактів;
д) клірингом, як фінансової гарантії виконання угод сторонами;
е) арбітражем – третейським судом, акредитованим біржею, з вибором замовниками суддів та судових експертів з їх реєстру, затвердженому членами біржі;
є) саморегуліністю – самостійним регулюванням (прийняттям) правил, процедур, реєстрів та створення органів біржі всіма її членами, як членами обслуговуючого кооперативу.

Створення такої біржі є принципово новим підходом застосування всіх атрибутів біржі в будівельній галузі, які дозволять організувати ідеальну конкуренцію та «гру з ненульовою сумою» для всіх учасників будівництва.

Ефективна робота членів Біржі забезпечується:

1) Потоком замовлень та підрядів тому, що замовники отримують на Біржі :
а) мінімально можливі витрати на виконання їхніх замовлень (підрядів), що забезпечується шляхом аукціону знижок на суму кошторису підряду серед обраних ним та перевіреним Біржою підрядників;
б) гарантії термінів та якості робіт,  які забезпечуються акредитивною оплатою, фондом гарантування якості та страхуванням робіт будівельників;
в) мінімальні ризики, які забезпечуються шляхом відео моніторингу процесу виконання робіт,  оплати робіт після їх прийняття з залученням з Біржі інженера-консультанта або фахівця технагляду .

2)  Роботою нашого колл-центру з моніторингу та веб публікації відгуків та оцінок замовників, менеджерів і колег щодо роботи будівельника;

3) Веб-просуванням сайту з унікальним реєстром будівельників всіх спеціалізацій зі зручним їх пошуком за верифікованими Біржою їхніми профілями та портфоліо;

4) Мережею агентів Біржі задля залучення до неї замовників, роботодавців та будівельників.

Статус (організаційно-правовий) Біржі:
– обслуговуючий кооператив будівельних підрядників та замовників, в якому всі члени мають рівні права у кількість голосів згідно їх пайового внеску, який є гарантією виконання ними своїх зобов’язань на Біржі ;
– саморегулівана організація, яка сама регулює свій ринок, встановлюючи свої стандарти робіт,  правила проведення торгів замовленнями, моніторингу робіт, відгуків замовників і оцінок експертів, акредитації підрядників і сертифікації їх послуг.

 Стати брокером Біржі можливо шляхом:
1) Реєстраціїна сайті Біржі з зазначенням телефона відповідного нашого агента, який Вас направив до нас;
2) Акредитації рекрутером Біржі – перевірки (верифікації) документів зі стаусу, досвіду і репутації особи потенційного брокера;

3) Надання згоди на використання Біржі персональних професійних даних задля їх публікації на сайті Біржі у реєстрі її брокерів.
4) Сплати вступних внесків для акредитаціі та створення контенту брокера на сайті Біржі
300 грн. .

5) Оплати членських внесківпісля отримання першого замовлення на Біржі, за моніторинг Ваших професійних досягнень, оцінок замовників та їх розміщення на стайті Біржі у сумі 150 грн. на місяць.
6) Оплати паїв для участі у торгах і гарантій виконання правил Біржі та
додаткових пайових внесків для гарантій виконання договорів укладених на Біржі, суми яких визначає маклеріат Біржі у відсотках від сум біржових угод.

2. Оплачувати послуги Біржі в розмірі 2-10 % від суми отриманого контранку на послуги брокера.

3. Оплачувати, при потребі, послуги агенцій Біржі, за погодженими нею тарифами:
а) з сертифікації досвіду та кваліфікації брокера та/або його працівників;
б) з підвищення кваліфікації брокера відповідної спеціалізації;
в) з організації медіації та/або третейського розгляду суперечок.

Довідки можна отримати у колл-центрі, а роз’яснення у агентів Біржі.

 

Comments are closed.