Правила

1. Для проходження лістингу Біржі – включення у її реєстр за відповідними статусами, ролями та фахом, що надає можливість діяти на Біржі за ними, необхідно подати до Біржі в онлайн режимі:

1) заяву на входження у її реєстр, вказав бажані:
а) статуси: підрядника та на Біржі;
б) ролями: у проєкті та на Біржі;
в) фах підряду та/або інженера або експерта.

2) бізнес-анфас:
а) підрядника;
б) інженера;
в) експерта, арбітра;
г) агента, брокера, трейдера, тренера, страховика.

3) копії, скани або посилання на реєстри з наступними документами:
а) паспорт та ІПН особи;
б) диплом та/або посвідчення про професійну освіту з відповідного фаху;
в) трудова книжка чи лист роботодавця або замовників про досвід роботи за відповідним фахом;
г) лист (інформація) відповідної податкової адміністрації про терміни реєстрації для юридичних осіб та ФОП;
д) сертифікати з оцінювання рівня професійної компетентності з відповідного фаху та роллю у проекті (цю сертифікацію проводять особи акредитовані Біржою, які знаходяться у відповідному реєстрі);
е) про  сплату послуг за лістинг згідно відповідного фаху, статусу та роллю.

 2. Біржа у особі її комітету з лістингу:
а) перевіряє комплектність та правильність наданих документів протягом тижня та:
– повертає їх заявнику з обґрунтуванням відмови у прийнятті уразі їх невідповідності формальним вимогам;
– передає їх до відділу з верифікації даних на Біржі;
б) проводить верифікацію (перевірку достовірності) наданих заявником даних протягом місяця;
в) може запросити заявника надати роз’яснення або додаткову інформацію щодо представлених даних, а на термін їх отримання строк верифікації збільшується;
г) вносить особу заявника у лист та реєстр Біржі з відповідного фаху, статусу та роллю уразі успішного проходження верифікації наданих заявником даних;
д) надає членам Біржі, які пройшли лістинг, можливість приймати участь у біржових торгах та угодах згідно його фаху, статусу та роллю зазначених у відповідних реєстрах Біржі.

 3. Біржа у особі її комітету з лістингу та/або маклеріату здійснює:
1) моніторинг оцінок замовників та суміжників виконання біржових угод;
2) моніторинг діяльності на Біржі як її члену;
3) внесення результатів моніторингу у профіль осіб в їх реєстрі на Біржі;
4) виключення з реєстру (листа) Біржі осіб, за грубе порушення правила Біржі, яке визначається Арбітражем Біржі.

4. Вартість лістингу для відповідних фаху, статусів та ролей визначає комітет лістингу, а вартість відповідної сертифікації – організації з сертифікації, акредитовані Біржою.

Comments are closed.