Фах інженера-будівельника

Види фаху інженера-будівельника
Фах у цивільному будівництві Фах у промисловому будівництві
1 Економіка та управління  1 Архітектура споруд і об’єктів. 
2 ІТ у будівництві  2 Автомобільні шляхи та аеродроми
3 Архітектура містобудування  3 Геотехнологія (підземна, відкрита, будівельна)
4 Архітектура будівель та споруд 4 Електричні станції, мережі і системи
5 Дизайн та ергономіка 5 Підземна розробка родовищ корисних копалин
6 Геодезія у будівництві 6 Відкрита розробка родовищ корисних копалин       
7 Енергетичні системи  7 Шахтне та підземне будівництво
8 Проектування 8 Розробка нафтових та газових родовищ 
9 Електротехнічні системи 9 Збагачення корисних копалин
10 Основи і фундаменти 10 Геотехнічна і гірнича механіка
11 Будівельні конструкції, будівлі та споруди 11 Буріння свердловин
12 Вентиляція, освітлення, газо та теплопостачання 12 Розробка морських родовищ корисних копалин
13 Водопостачання, каналізація 13 Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища
14 Матеріалознавство  14 Транспортні системи  
15 Меблі та вироби з деревини   15 Енергоустановки на основі відновлюваних видів енергії
16 Пожежна та промислова безпека 
17 Автоматизація проектування (BIM)
18 Організація будівництва
19 Організація опоряджувальних робіт
20 Організація меблювання будівель
21 Менеджмент організації
22 Охорона праці (у будівництві)
23 Машини і засоби механізації  
24 IT системи експлуатації будівель
25 Тех-обслуговування будівель 
26 Організація ремонтів приміщень

Comments are closed.